O Porriño pon a proba os protocolos de evacuación en caso de incendio nos centros educativos

Escolares e profesorado dos centros educativos do Porriño viviron evacuacións realistas nos seus centros, guiados pola Policía Local. Soamente os directores/as dos centros estaban ao corrente destes simulacros, para que a experiencia fose o máis real posible.

Deste xeito, a Policía Local xunto con Protección Civil, simulou incendios con máquinas de fume estratéxicamente colocadas no interior dos centros para que se activaran tódolos protocolos de seguridade e evacuación. Incluso se contaba coa colaboración dos directores dos centros para `agochar´ algún neno/a nalgunha estancia e traballar a resposta nos profesores encargados, coa finalidade de comprobar si se cumpren os protocolos de evacuación e de afianzalos, tanto nos alumnos/as, coma nos mestres e resto de traballadores dos centros.

Nesta ocasión os centros nos que se fixeron os simulacros de evacuación foron o CEIPP Antonio Palacios, CEIPP da Ribeira, CPR Santo Tomás, CEIP Cruz Budiño, CPR Hermanos Quiroga e CEIPP Atios. O CEIPP Fernández López xa levara a cabo o simulacro no primeiro trimestre.

Estes teñen o obxectivo, polo tanto, de valorar a metodoloxía cun caso práctico realista: se a evacuación se desempeña no tempo e na forma adecuada, se reúnen no punto de encontro acordado e se os responsables comproban que están a salvo tódalas persoas baixo a súa responsabilidade.

Daniel Rodríguez, Inspector Principal Xefe da Policía Local do Porriño aclara que “esta é a metodoloxía de traballo idónea para fomentar os planes de autoprotección e, tanto o alumnado e o profesorado, teñan interiorizado unha evacuación nunha situación real”.

Pola súa banda, a Concelleira de Educación, Carolina González apunta que “dende o Concello, en colaboración cos centros educativos do Porriño, realizamos estos simulacros tratando de ser o máis reais posibles e nunha situación de risco, tal e como aparecen recollidos nos plans de evacuación dos propios centros. Trataremos de levalos a cabo todos os anos para que estean preparados en caso de que se presente unha situación na que teñan que evacuar o edificio”. 

Abel Estévez, Concelleiro de Seguridade engade que “é moi importante que este tipo de normas de seguridade e protocolos de evacuación se aprendan e interioricen, especialmente na rapazada, para que as poidan aplicar sen dubidar en caso de situación de risco”. O alcalde, Alejandro Lorenzo, concluíu destacando a importancia de “enfrentarse a determinadas situacións de emerxencia para poder detectar posibles fallos na resposta e poder actuar con dilixencia e efectividade no caso de incendio real” e agradeceu “o traballo da Policía Local e Protección Civil que se implica especialmente nestas actividades e tamén da comunidade educativa”.

Reúnese a Mesa Local de Saúde no Porriño para promover un estilo de vida saudable no concello

Esta mañá tivo lugar no Porriño unha mesa local de saúde á que estaban convocados todas as entidades e colectivos implicados do Concello, coa finalidade de detectar as principais necesidades en materia de saúde pública e promover un estilo de vida saudable entre a poboación. Esta Mesa pretende poñer o foco sobre os recursos dos que se dispoñe nos diferentes servicios existentes e unha posta en común das ideas e suxestións dos diferentes axentes sociais na procura dun Porriño que potencie hábitos e comportamentos o mais saudables posibles.

Na mesa, presidida polo alcalde, Alejandro Lorenzo, participaron representantes de diversos centros educativos do municipio e entidades sociais, unha representación do Centro de Saúde e dos distintos departamentos do Concello, todo isto co fin de abordar de maneira transversal unha cuestión de vital importancia para todas e todos. 

A conselleira de Sanidade, Teresa Veloso, considera que “todo o que se poida aportar á hora de mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas merece ser tido en conta. As diversas ideas que xurdiron ao longo desta Mesa servirán para implementar novos proxectos”. Pola súa banda, o rexedor destacou que “a atención á saúde emocional, especialmente da mocidade e da infancia, a promoción de hábitos saudables e a atención das persoas maiores seguen sendo os eixos centrais da nosa estratexia local de promoción da saúde e traballaremos nesa liña”.