O Porriño amosa o seu orgullo polo Premio da Cultura Galega ao Festival de Cans, o primeiro festival de cinema que recibe esta distinción

A alcaldesa do Porriño, Eva García de la Torre, acompañou este venres ás veciñas e veciños de Cans que viaxaron ata o mosteiro de Montederramo, na Ribeira Sacra, onde Keka Losada -presidenta da Asociación Arela-, Alfonso Pato e a “Señora Alicia”, veciña de Cans que colabora activamente co festival, recibiron hoxe o Premio da Cultura Galega que outorga o Goberno de Galicia.

O xurado indicou que o galardón para Festival de Cans, está baseado no feito de que é “un encontro audiovisual de produción galega, onde outras manifestacións culturais tamén xogan un papel relevante. Organizado anualmente pola Asociación Cultural Arela, baixo a dirección de Alfonso Pato, na parroquia de Cans, coincidindo co festival de Cannes de Francia, en boa medida polo paralelismo entre os dous nomes. Cunha programación de curtas, estreas de filmes e documentais, coloquios con cineastas, rutas sonoras e diversas actividades que chegan actualmente a máis de 13.000 persoas, Cans convértese nun punto de encontro da creación galega emerxente e nunha gran plataforma de difusión dos novos creadores e creadoras.

García de la Torre amosou o orgullo de todas as veciñas e veciños do Porriño por esta distinción, “a máis importante no eido cultural que outorga o Goberno de Galicia e que, e isto ainda afonda máis o orgullo de ser do Porriño e o recoñecemento ao traballo da organización e dos veciños de Cans, é a primeira vez que se conceda a un festival de cine”.

A alcaldesa confirmou que o meu compromiso, como fixen dende que cheguei á Alcaldía”, é seguir incrementando a colaboración, “en todos os ámbitos”, dende o Concello do Porriño co Festival de Cans, empezando pola achega económica que, lembrou Eva García de la Torre, xa foi na edición pasada a máis alta da historia do festival.

Dende o día 10 ao 30 de xaneiro estará aberta no Centro Cultural Municipal a exposición de fotografía do 12º certame ‘Viaxando’

Do xoves 10 de xaneiro  ao  30 deste mesmo mes, poderá visitarse na OMIX do Concello do Porriño -na planta baixa do Centro Cultural Municipal-a  Exposición de fotografía “Viaxando” que mostra os traballos presentados ao 12º Certame de fotografía do mesmo nome.

Este Certame, que aposta pola creatividade e orixinalidade da mocidade plasmada nunha fotografía,  foi creado no ano 2007 polas Oficinas de Información Xuvenil (OMIX) dos concellos do Rosal, Tomiño, A Guarda, Baiona, Salceda de Caselas, Gondomar, O Porriño e o Espazo Xove de Tui, dentro do traballo en rede que veñen realizando o longo destes anos.

Participaron un total de 13 mozos de idades comprendidas entre os  12 a 30  anos e o ano pasado o gañador, unha vez reunido o xurado, foi   Sergio Lorenzo Ares pola súa foto“ Comeza a Viaxe”.

Este xoves, ás 7 da tarde, no Círculo Recreativo e Cultural, ‘Festival de Nadal da Escola Municipal de Música’

Dentro do programa de lecer destas festas, este xoves chega un dos días máis salientábeis co ‘Festival de Nadal da Escola Municipal de Música’, ás 7 da tarde no Círculo Recreativo e Cultural, no que participarán alumnas e alumnos de Música e Movemento, Coral Infantil, Coral Polifónica, Grupo Tradicional, Grupo de Guitarras, Orquestra e Banda de Música Municipal.

A Escola Municipal de Música do Porriño, unha das máis importantes do sur de Galicia, conta  con 14 profesores que semanalmente imparten clases das diferentes especialidades instrumentais a máis de 150 alumnos de idades comprendidas entre os 3 e 74 anos. Esta escola municipal está integrada por cinco agrupacións que dan cabida non só aos alumnos da escola, senón tamén a todos os vecinos e veciñas de O Porriño.

A Escola Municipal de Música de O Porriño está configurada como un primeiro paso para todos os alumnos que desexen estudar académicamente nun conservatorio, xa que os seus curso de Grao Elemental está programados seguindo as pautas de esixencia para una futura proba de acceso a grao medio. Na Escola Municipal de Música ademais, impártense clases ata segundo curso de Grao Medio.

Todo listo para o acendido do Alumeado de Nadal, este mércores, día 5, ás 8 e media da tarde na Praza de Antonio Palacios

O Porriño ultima os últimos arranxos para o acendido do alumeado de Nadal, este mércores, día 5 de decembro, ás 8 e media da tarde, na Praza de Antonio Palacios, un acto que estará animada pola actuación de ‘As Maimiñas’.

A alcaldesa, Eva García de la Torre, supervisou persoalmente a colocación das luces e da decoración que, subliñou, terá un custo inferior ao do ano pasado,“chegará a todas as parroquias” e, por primeira vez, tamén á zona da oficina de Correos ao redor das rúas Enrique Peinador, O Pinar e Cruceiro.

García de la Torre deu especial importancia ao “intenso” programa de actos e actividades de lecer, “especialmente para as pequenas e pequenos”, deseñado polo Concello este Nadal e que, lembrou, abranguen exposicións, festivais, música, teatro, obradoiros, os anunciados Campamentos para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, amais do da “xa tradicional e propia do Porriño,  Festa Pre-Fin de Ano”, a Cabalgata de Reis, a visita de Papa Noel o novo Concurso de Rondallas e, por suposto, a Cabalgata de Reis.

A estas actividades súmanse outras para todos os públicos coma o Festival de Panxoliñas (o día 15), o Festival de Nadal da Escola Municipal de Música (o día 20), o Concerto de Jazz (os día 21 e 22), a Gala Benéfica da Asociación Bastón ( o día 22 no Centro Cultural Municipal), o Flashmob e exhibición de baile Studio 57 (o domingo 23) ou o Concerto da Orquestra de Cámara Galega, o 6 de xaneiro.

Este luns, día 3 de decembro, queda aberta a inscrición para o 1º Concurso de Rondallas do Porriño

O Concello abrirá este luns, día 3 de decembro, e ata o vindeiro día 14, o prazo de inscrición no 1º Concurso de Rondallas Concello do Porriño que terá lugar o vinddeiro 1 de xaneiro de 2019.

BASES DO I CONCURSO DE RONDALLAS

Primeira.- A Concellería de Festexos do Concello do Porriño organiza o I Concurso de Rondallas que terá lugar o día 1 de xaneiro de 2019, ás 18:00 h, no Pavillón Municipal de Deportes do Porriño.

Segunda.- Neste concurso poderán participar todas aquelas agrupacións que teñan un mínimo de 40 compoñentes e un máximo de 120.

O número máximo de agrupacións participantes limítase a 10 (dez). Como único criterio de selección estabelécese a orde de inscrición no Rexistro Xeral do Concello do Porriño.

Aquelas inscricións realizadas antes ou despois do prazo estipulado nestas bases non serán admitidas calquera que sexa a causa.

Terceira.– As inscricións para este concurso deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello, no impreso normalizado que se achega ás bases, dende o 3 ao 14 de decembro de 2018, ambos inclusive. Así mesmo, deberase acompañar á inscrición, unha certificación bancaria e fotocopia compulsada do CIF ou NIF segundo proceda.

As bases publicitaranse a través de anuncio nos medios de comunicación local nos días previos ó comezo do prazo e estarán a disposición dos/as interesados/as no citado rexistro e na páxina do Concello: https://oporrino.org/.

Cuarta.– Os premios do concurso serán os seguintes:

PRIMEIRO CLASIFICADO: 1.500 euros.

SEGUNDO CLASIFICADO: 1.000 euros.

TERCEIRO CLASIFICADO: 500 euros.

Todos os premios estarán suxeitos á normativa fiscal que proceda aplicar.

Quinta.- As agrupacións participantes realizarán, previo ó inicio do concurso e na mesma orde de actuación, un pasarrúas de trinta minutos polas seguintes rúas da vila: Praza do arquitecto Antonio Palacios, Rúa Antonio Palacios, Rúa Doantes de Sangue, manténdose neste último lugar á espera da entrada ó concurso.

No caso de suspensión dos pasarrúas por choiva, concentraranse na mesma orde e horario no Pavillón Municipal de Deportes do Porriño.

Sexta.- A orde de actuación no Pavillón Municipal de Deportes do Porriño das rondallasinscritas decidirase mediante un sorteo que se realizará na Casa do Concello do Porriño o día 17 de decembro ás 12:00 horas. Recoméndase que a este sorteo acuda un/unha representante de cada rondalla inscrita.

Sétima.– Cada agrupación disporá dun máximo de 12 minutos para realizar as interpretacións que estime oportunas.  O tempo dispoñible computarase dende o momento no que as agrupacións comecen a interpretar a primeira peza.

Oitava.- Estabelécense as seguintes penalizacións por exceso de tempo:

10 puntos.- polo primeiro minuto ou fracción

20 puntos.- polo segundo minuto ou fracción

30 puntos.- polo terceiro minuto ou fracción

Descualificarase inmediatamente a unha agrupación nos seguintes casos:

✔ cando o exceso de tempo supere os tres minutos;

✔ cando figuren na pista menos de 40 compoñentes;

✔ cando entre os seus compoñentes ou concursantes, figuren “majorettes”.

Novena.– Os himnos oficiais dos estados e das comunidades autónomas non poderán ser incluídos nos repertorios que executarán as rondallas participantes.

Décima.- A rondalla gañadora do concurso terá que actuar un día a convir por ambas partes, a organización e a agrupación, durante as festas de Nadal nas rúas do Concello do Porriño.

Décimo primeira.– O xurado do concurso cualificará entre 0 e 16 puntos cada unha das agrupacións, valorando os seguintes elementos:

  1. a) Criterios relacionados coa cultura tradicional e popular galega (valoración máxima 10 puntos):

– Instrumentación musical tradicional: máximo 4 puntos

– Repertorio musical: máximo 4 puntos

– Vestimenta de toda a rondalla: máximo 2 puntos

  1. b) Outros criterios (valoración máxima 6 puntos):

– Evolución e coreografía en pista: máximo 2 puntos

– Instrumentación musical xeral: máximo 1 punto

– Número de compoñentes: de 40 a 60 – 1 punto; de 60 a 80 – 2 puntos; de 80 a 120 – 3 puntos.

Décimo segunda.- O xurado do concurso, nomeado por resolución da Alcaldía, estará composto polos seguintes membros, en número impar:

Presidente/a: A alcaldesa-presidenta ou persoa en quen delegue

Vocais:

– dúas persoas relacionadas coa música, danza, etnografía, folclore ou cultura tradicionais galegos.

– un/unha representante das rondallas participantes.

– Un/dous representante/s do Concello.

A composición do mesmo variará para obter, en todo caso, un número impar de membros con voz e voto.

Secretario: Un funcionario do Concello do Porriño, con voz e sen voto, que certificará o cumprimento das condicións establecidas nas bases do concurso que se achegan no anexo a este convenio.

O presidente do xurado dispón tamén de voto de calidade para resolver os posíbeis empates.

Décimo terceira.- A concelleira de Festexos mailo xurado do concurso quedan facultados para resolver as posíbeis eventualidades e dúbidas que puidesen xurdir, non previstas nestas bases.

Décimo cuarta.- A participación neste concurso supón a aceptación de todas e cada unha destas bases. A decisión do xurado será inapelábel.

 

 

 

En marcha o ‘Programa de Nadal do Porriño’, que durará máis dun mes, e que abrangue actividades e propostas para todas as idades

Dende o día 1 de decembro ata o sábado 6 de xaneiro de 2019, o Concello do Porriño leva adiante un completo programa de Nadal que abrangue dende ‘Animación na rúa’, concertos, actividades para cativos, Flashmob, a tradicional ‘Pre-Festa Fin de Ano’ ou a Cabalgata de Reis.

Este ano, ademais haberá novas propostas, coma a 1ª Xornada pola Integración da Discapacidade (o domingo día 2 de decembro, no Pavillón Municipal de Deportes); a celebración, o luns, día 3, do Día Internacional da Integración das Persoas con Diversidade Funcional; o 1º Concurso de Rondallas Concello do Porriño, o 1 de xaneiro, no Pavillón de Deportes, ou o Concerto da Orquestra de Cámara de Galicia, o 6 de xaneiro.

Xunto con estas novidades estarán as actividades tradicionais, coma o ‘Encendido das luces de Nadal’, o vindeiro mércores, día 5 de decembro, ás 8 e media da tarde na Praza do Arquitecto Antonio Palacios; o ‘Festival de Panxoliñas’, o venres día 14; a Visita de Papa Noel a San Benito e San Sebastián, o día 21; o Concerto dos Bolechas, o día 22 deste mes; a Festa ‘Pre Fin de Ano’, o domingo día 30 ás 11 da noite ou a Cabalgata das Súas Maxestades Melchor, Gaspar e Baltasar,o día 5 de xaneiro dende as 6 da tarde.

A estas propostas súmanse as actividades da Biblioteca Municipal, que depende directamente da Alcaldía, e que abrangue Club de Lectura para Adultos, Conta-Contos, o Teatro de Monicreques, entre os días 3 e 27 de decembro.

Mercado Ecolóxico, Noite do Calacú e as tapas do Pinchorriño no Porriño

Ao redor de medio cento de expositores instalarán os seus postos este sábado, día 3 e novembro, na zona de San Sebastián e San Benito, co galo da 6º Mercado Porriño Saudable.
 
O Mercado Ecolóxico, foi presentado pola alcaldesa, Eva García de la Torre, o concelleiro de Comercio, Marcelino Coto, os seus organizadores, e os responsábeis da Asociación Veciñal San Sebastián e San Benito que, coincidindo co mercado organizan una nova edición, a 14ª da ‘Noite do Calacú’, para celebrar a festa do Samaín.
 
Marcelino Coto lembrou que este Mercado Ecolóxico é o que estaba previsto para o pasado mes de abril, e que fora aprazado por mor das malas condicións climatolóxicas, e lembrou a súa a importancia “atraendo cada ano a centos de persoas interesadas na vida sa, os produtos ecolóxicos e as propostas dos especialistas que estarán nesta feira”.
 
Coto chamou a atención sobre o feito de que esta cita chega da man doutras dúas moi salientables: o Calacú e o inicio do Pinchorriño, “o que fará que teñamos unha grande cantidade de visitas no Porriño ao tempo que ofrecemos os nosos produtos e amosamos o bo facer dos comerciantes e hostaleiros locais”.
 
As alternativas que poderán atopar as persoas que se acheguen ao Porriño este domingo abranguen dende alimentación, terapias alternativas, cosmética, panadería ecolóxica, cervexa artesán ou batidos de froitas.
 
Os organizadores da Feira, sublimaron que o obxectivo é “fomentar a alimentación e a vida saudábeis, a reciclaxe e o ecoloxismo” por medio dun mercado que é completamente sostible e que ofrece obradoiros para cativos, taller de cabazos, ou castañas asadas.
 
A NOITE DO CALACÚ
Ao mesmo tempo que o Mercado Ecolóxico, no Paseo de San Benito, e da man da Asociación de Veciños de San Benito e San Sebastián, celebrarase a agardada ‘Noite do Calacú’, na que as rapazas e rapaces gozan do Samaín.
 
O pregoeiro deste ano será José Vaqueiro Pazos, quen dirixirase aos asistentes ás 7 da tarde; dará paso, ás 7 e media, ao nomeamento de José e Fita coma cabaleiro e dama do Calacú; ás 8 da tarde empezará o grande desfile do Calacú e ás 8 e media o Gran Magosto de Castañas, viño e auga.
 
Ademáis, como sinalou a presidenta da Asociación de Veciños de San Benito e San Sebastián, ás 5 empezará o obradoiro para nenos e durante toda a tarde a animación estará a cargo da charanga ‘Cantos somos’.
 
A alcaldesa invitou a todos as veciñas e veciños da Área Metropolitana a achegarse ao Porriño e gozar o sábado dunha “oferta variadísima, interesante para todos, que propón algo que debe ser unha prioridade: dunha beira ter unha vida sa por medio dunha alimentación equilibrada e natural e doutra fomentar a diversión, o lecer e a xuntanza entre os veciños”.
 
13ª EDICIÓN DO PINCHORRIÑO
 
37 bares e restaurantes participan este ano- todos os venres e sábados de novembro, de 7 da tarde a 11 da noite-na 13ª edición do Pinchorriño, unha das máis coñecidas citas para os amantes das tapas.
Os ‘tapeiros’ poderán elixir entre propostas coma unha ‘tosta de raxo con roquefort’, pinchos vexetarianos e sen glute… e, ao tempo, participar no sorteo de dúas fins de semana nunha casa de turismo rural.
Os afeizoados ao tapeo teñen todos estes locais onde elixirAmaquia, A Francachela, Adega de Montero Vinoteca, Argentino 2, Bar Celtiña, Bumba, Café Bar Adèle-que serve tapas sen glute-, Cafetería Alameda, Cafetería El Pincho, Cafetería El Sol, Cafetería O Porriño, Cafetería-Pastelería Seijo, Cafetería Platinum, Cafetería Xuntos, Cólleo con Pinzas, Deja Vu, Don Kebab, El Alambre del Abuelo, El cincuentaicinco, El Patio, El Ultramarino, Hamburguesería Fran, La Bici, La Cueva, La de Chato, La Pantera Rosa-que ten tapas para vexetarianos-, Liceum, Los Milagros Panadería, Maloserá, Mesón Mondariz, Millenium 33, O Xantar de Pepa, Paso a Nivel, Saspi, Scala, Telepizza, e Zentral.

O auditorio do Centro Cultural Municipal do Porriño acolle a proxección do documental “Santa Liberdade” e un coloquio coa súa directora, Margarita Ledo Andión

O vindeiro venres, día 26, ás 7 da tarde, o Auditorio do Centro Cultural do Porriño será o escenario da proxección do documental ‘Santa Liberdade’ e do posterior coloquio coa súa directora, Margarita Ledo Andión.

O documental ten coma argumento o secuestro, o 22 de xaneiro de 1961, por un grupo de antifascistas galegos e portugueses auto-organizados no Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación ( DRIL), do transatlántico de bandeira portuguesa “Santa María”, que con centos de pasaxeiros dirixíase ao porto de Vigo.

Baixo as ordes de Humberto Delgado, Enrique Galvao, Xose Veo e Jorge Fernández de Soutomaior, portugueses os dous primeiros, galegos os seguinte, exiliados todos, das ditaduras franquista e salazarista en Venezuela e Brasil.

As 24 persoas que compoñían o grupo protagonizaron o primeiro secuestro político da Historia e o seu obxectivo era chamar a atención de todo o mundo sobre a situación política que atravesaban os estados español e portugués, mediante unha acción propagandística de gran dimensión.

O DRIL conseguiu facer deste asalto un acontecemento mediático: durante 13 días os telexornais e xornais de boa parte do mundo abriron as súas edicións coa noticia do secuestro. O barco conseguiu manterse durante tres días completos sen localizar, mentres que o goberno norteamericano, baixo a presidencia de Kennedy, asumiu a coordinación dunha ampla operación de procura e captura, o que serviu tamén como manobra de contención das peticións de afundir o barco feita polas ditaduras ibéricas, que cualificaban o suceso como mero acto de piratería.

Inaugurada a exposición ‘Flores para As Meninas’, que estará no Centro Cultural Municipal ata o vindeiro día 31

A Concellería de Ensino e Participación Cidadá do Concello de Ponteareas, que dirixe Cristina Fernández, abre fronteiras para que as trinta ‘Meninas’ realizadas por colectivos e centros de ensino de toda a área metropolitana expoñan a súa beleza e creatividade nos diferentes concellos veciños. Organizadas por quendas, as Meninas visitarán os concellos de Mondariz, Mondariz Balneario, Salceda, Covelo, As Neves, A Cañiza e O Porriño.

A responsable do departamento de Educación do Porriño, Lourdes Moure, abriu esta exposición que estará na nosa vila dende este martes, día 16, ao 31 de outubro, no Centro Cultural municipal para que toda a cidadanía poida desfrutar destas obras de arte realizadas na súa maior parte con materiais de refugallo.

O proxecto “Flores para as Meninas” creado pola profesora Pilar Gallego e dirixido dende a concellería de Ensino de Ponteareas, contou coa colaboración de toda a comunidade educativa e distintos colectivos que agasallaron estas pezas para que logo puideran ser patrocinadas e doados os cartos conseguidos a unha entidade sen ánimo de lucro.

O arqueólogo Eduando Méndez-Quintas expón este xoves na Casa da Cultura os primeiros resultados da investigación no xacemento das Gándaras de Budiño que sitúan a presenza humana no mesmo hai 300.000 anos

O arqueólogo Eduardo Méndez-Quintas-quen o pasado mes de xullo dirixiu xunto a Manuel Santonja, do Centro Nacional de Investigación sobre a Evolución Humana (CENIEH) o reinicio da investigación no xacemento paleolítico de As Gándaras de Budiño- volve ao O Porriño este xoves, día 4 de outubro, para pronunciar no Centro Cultural Municipal (ás 8 da tarde) unha conferencia na que adiantará os primeiros resultados dos derradeiros traballos arqueolóxicos  que, co apoio do Concello, desenvolvéronse neste lugar.

O propio Eduardo Méndez sinala que as escavacións realizadas proporcionaron sedimentos que poderán datarse moi doadamente e que amosarán que superan, con moito, os 26.000 de antigüidade que se lles atribuirá nun principio e indicarán que teñen unha idade de entre 200.000 e 300.000 anos”, o que reafirma que o de As Gándarás é un dos enclaves arqueolóxicos máis antigos de Galicia.

Hai que lembrar que este xacemento foi un dos primeiros lugares da época paleolítica escavados en Galicia, tralo seu descubrimento en 1961 e que, logo de varios estudos posteriores, avalados por recentes traballos, confirman a idea de que a primeira presenza humana en Galicia é anterior aos 300.000 anos.

Exposición de restos achados

Asemade,coa conferencia inaugurarase unha pequena exposición, “Os primeiros humanos das Gándaras de Budiño.”, que inclúe unha escolma dás pezas máis significativas entre as recuperadas durante os traballos arqueolóxicos deste ano, “en especial de bifaces, ferramentas líticas empregadas para cortar, relar e furar outros materiais, ademais de lascas, elementos moi característicos daquela época”.

A mostra conta con información sobre a historia dos  traballos arqueolóxicos do xacemento, dos aspectos principais do mesmo e da súa importancia no estudo da pegada do home en Galicia.