O Concello do Porriño lanza un Servizo de Atención Cidadá pioneiro, innovador e itinerante por tódalas parroquias

 

O Concello do Porriño presentou esta mañá unha iniciativa innovadora de atención cidadá. “Trátase dun servizo pioneiro en España, co que reafirmamos o noso compromiso coa proximidade e a atención directa á nosa veciñanza”, sinala o alcalde Alejandro Lorenzo. Consiste nunha oficina itinerante que percorrerá as sete parroquias e todos os barrios do Porriño ofrecendo un servizo integral de atención cidadá.

O rexedor explicaba hoxe, durante a presentación na casa consistorial, que o  obxectivo deste servizo é “proporcionar unha cobertura completa ás diversas necesidades e demandas dos veciños e veciñas do Porriño, incluíndo temas relacionados con servizos sociais, atención ao cidadán, urbanismo, limpeza, obras públicas e saneamento”.

A unidade móbil, materializada nunha autocaravana, visitará cada parroquia unha vez ao mes, facilitando o acceso aos servizos municipais dunha maneira máis próxima e directa. Ademais, este servizo único permitirá aos cidadáns rexistrar entradas e saídas de documentos, realizar consultas e recibir asesoramento directamente nos seus barrios, sen necesidade de desprazarse á casa consistorial, no centro urbano. “Con esta iniciativa tratamos de facilitar, sobre todo ás persoas maiores, o acceso aos servicios municipais sen necesidade de desprazamentos”

Como parte deste esforzo por mellorar a comunicación e a transparencia, o propio alcalde, xunto con funcionarios habilitados, estará dispoñible para citas na autocaravana, ofrecendo un enfoque persoal e accesible á xestión municipal.

Coa posta en marcha desta iniciativa, “O Porriño establécese como un punto de encontro pioneiro na prestación de servizos municipais, demostrando un enfoque innovador e centrado no cidadán. Este proxecto non só busca mellorar a eficiencia dos servizos municipais, senón tamén fortalecer a conexión entre o Concello e a veciñanza”, conclúe Alejandro Lorenzo.

O Concello lanza unha nova convocatoria de axudas ás traídas cunha inversión de 175.000 euros

O Concello do Porriño reuníu hoxe ás directivas das comunidades de usuarios auga para explicarlles polo miúdo a convocatoria de axudas municipais e facilitarlles a tramitación das solicitudes.

“Esta liña de axudas vai dirixida a promover a mellora do servizo de abastecemento de auga para o consumo humano e a calidade da auga xestionada polas traídas, subvencionando o mantemento nas instalación da rede de distribución, analíticas de control sanitario e tamén obras de inversión que impliquen a mellora na prestación deste servizo”, explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, “A esta nova convocatoria, a de maior contía proposta desde a administración local, destínanse 175.000 euros, un 85% máis do consignado no anterior orzamento. Súmase ademais unha nova liña, a destinada a inversións anteriormente non contemplada”. O rexedor engadiu que a intención destas axudas tamén é a “de promover un uso máis eficiente dos recursos hídricos dos que dispoñemos”.

Tal e como explicou o concelleiro Marcos Martínez, a través da primeira liña de incentivos subvencionaranse a captación de augas, o mantemento e conservación dos sistemas de almacenamento e potabilización das instalacións, a reparación de redes de distribución de auga. A segunda liña, contemplará as obras de inversión en inmobles e a sustitución de redes de distribución.

As axudas cubrirán o 80% do proxecto. A contía máxima por comunidade será de 12.000 euros e poderase percibir o 80% do importe por anticipado e o restante unha vez se acredite a obra.

O Porriño incrementa nun 84,21% as axudas ás traídas de augas

  • O novo orzamento destina 175.000 euros ás subvencións a comunidades de usuarios de augas

O Concello do Porriño destinará 175.000 euros a axudas para as comunidades de usuarios de auga do municipio. A administración local suma 80.000 euros aos 95.000 consignados no orzamento prorrogado, incrementando nun 84,21% as subvencións para a mellora e mantemento das instalacións das traídas.

Esta nova convocatoria, a de maior contía proposta desde a administración local,  suma unha nova liña destinada a inversións. Así o obxecto destas axudas comprenderá non só o mantemento e reparación das instalacións senón tamén a súa mellora. As beneficiarias poderán optar a financiación para a contratación de obras de reparación, substitución ou ampliación de redes de distribución, analíticas de control sanitario ou mantemento e conservación en captación, mantemento das instalacións ou sistemas de almacenamento e potabilización.

O concelleiro, Marcos Martínez, adiantou que “nas próximas semanas publicaranse as bases da convocatoria de axudas, á que poderán optar todas as comunidades de augas do Porriño que estean formalmente constituídas. En calquera caso, informaremos a todas as traídas para explicarlles máis polo miúdo o obxecto destas bases e facilitarlles a tramitación das solicitudes”.

“Con estas axudas queremos axudar ás traídas a aumentar a calidade do servizo que prestan á veciñanza, contribuír a mellorar tanto o sistema de abastecemento como a calidade da auga. Ademais, por suposto, de promover un uso máis eficiente dos recursos hídricos dos que dispoñemos, algo de vital importancia nun momento no que as alertas por seca son cada vez máis habituais”, explicou o alcalde, Alejandro Lorenzo.