A licitación o vial e parque de Vilafría, en Atios

O Concello do Porriño saca a licitación dun vial municipal en Vilafría, que dende hai anos se atopan en mal e estado e precisan dunha rehabilitación integral do pavimento.

O proxecto, que conta cun orzamento base de 165.019 euros con cargo ao Plan Concellos 22, inclúe a mellora do torreiro de festas e pista deportiva do parque que se atopa na zona, algo moi demandado tanto pola veciñanza como pola comisión de festas.

Os traballos inclúen a mellora e reposición do firme de todo o vial, ademais da creación dunha senda peonil e dun paso de peóns elevado á altura do parque. Dentro do recinto do parque, reasfaltarase unha superficie de preto de 900 m2, que inclúe a cancha de baloncesto e o campo de fútbol onde ademais se instalarán novas porterías e canastas.

“Trátase dunha actuación moi demandada dende hai tempo pola veciñanza xa que o estado no que se atopa este camiño municipal supón un verdadeiro risco para a seguridade de vehículos e peóns”, explicou o alcalde, Alejandro Lorenzo, “Non só a estrada, tamén a zona do torreiro e do parque que na actualidade non está en condicións de ser usada nin como zona de lecer nin para a práctica deportiva”.

 

 

 

Inicia a súa actividade a Oficina Itinerante de Información Catastral do Concello do POrriño nas parroquias

O Concello do Porriño pon en marcha a partir da próxima semana a oficina de información e tramitación catastral que se instalará nas diferentes parroquias do municipio, en resposta ás demandas da cidadanía que estes días está a recibir os recibos do pago das cuotas do IBI resultantes da revisión da valoración catastral levada a cabo no ano 2020 polo Catastro (Ministerio de Facenda).

O servizo, no que se ofrecerá asesoría e facilitarán os trámites á veciñanza, percorrerá as parroquia de maneira alterna en horarios de tarde e de mañá.

As dúas primeiras quendas son as que siguen:

O Porriño  (Salón de plenos do Concello)

 • Luns 3 de outubro de 16 h-19 h / Mércores 12 de outubro de 11 h-14 h

Torneiros (Multiusos) 

 • Martes 4 de outubro de 16 h-19 h / Xoves 13 de outubro de 11 h-14 h

Atios (Centro Cultural)

 • Mércores 5 de outubro de 16 h-19 h / Venres 14 de outubro de 11 h-14 h

Pontellas (Centro Cultural)

 • Xoves 6 de outubro de 16 h-19 h / Luns 17 de outubro de 11 h-14 h

Budiño (Centro Cultural A Forna)

 • Venres 7 de outubro de 16 h-19 h / Martes 18 de outubro de 11 h-14 h

Chenlo (Centro Cultural)

 • Luns 10 de outubro de 16 h-19 h / Mércores 19 de outubro de 11 h-14 h

Carracido (Centro Culrual As Mimosas)

 • Martes 11 de outubro de 16 h-19 h / Xoves 20 de outubro de 11 h-14 h

 

As vindeiras quendas publicaranse nos centros culturais das parroquias e informarase nas redes sociais e páxina web do Concello.

 

 

 

 

 

 

O Goberno Municipal propón a declaración de ERRP nos polígonos residenciais de Torneiros

O Goberno Municipal leva mañá a pleno a declaración dos polígonos residenciais de Torneiros como “Entorno Residencial de Rehabilitación Programada” , o que permitiría á veciñanza o acceso ao programa de axudas para actuacións de rehabilitación a nivel de barrio financiadas con fondos da Unión Europea-NextGenerationEU.

O ERRP abranguería unha superficie total de 124.560 m2 que inclúe 50 bloques de edificios ( 15 na Fase I, 7 na Fase II, 23 na Fase III, 4 na Fase IV e 1 na Fase V) e os viais e zonas libres que os rodean.

“A proposta que poñemos sobre a mesa permitiría á veciñanza dos polígonos residenciais optar a axudas para a mellora e rehabilitación de inmobles, edificios ou vivendas unifamiliares, sobre todo envolventes –fachadas, cuberta…- cambio de ventás ou para a retirada de elementos con amianto, algo que urxe nos polígonos de Torneiros”, explicou o alcalde, Alejandro Lorenzo.

Falamos dunha contía de 22,9 M de euros para barrios, 22,9 M de euros total para edificios e 13,5 M para vivenda as que á que a veciñanza da zona declarada  como ERRP podería optar.

No caso das vivendas as axudas poden acadar o 40% do investimento, cun máximo de 3.000 euros. As actuacións subvencionables inclúen a mellora ou rehabilitación do inmoble que deberá obter un aforro enerxético polo menos do 7% , unha reducción no consumo de Enerxía primaria non renovable do 30% ou adecuar aos requisitos do CTE os elementos da envolvente.

Neste caso Se se trata de edificios, os beneficiarios serán particulares ou comunidades de propietarios, e as axudas poden acadar o 80% do custo, cun máximo de 18.800 euros por edificio , contía que se incrementa en 12.000 euros máis en caso de retirada de elementos con amianto.  As actuacións están dirixidas á mellora ou rehabilitación (do edificio ou de vivenda dentro do mesmo), sobre todo as tocantes á cuberta ou fachada, e en calquera caso, deberán conseguir unha reducción do consumo d eenrxía primaria non renovable do 30% e ademais unha reducción da demanda enerxética anual glopbal da calefacción e refrixeración da vivenda ou edificio do 25% ou 35%.

Destacar que no caso de persoas en situación de vulnerabilidade económica a axuda pode acadar o 100%.

“Trátase dun dos principais núcleos de poboación do Porriño e hai que acondicionalos, non só para adecualos á normativa vixente, senón tamén para mellorar a calidade de vida da veciñanza que reside neles”, concluíu o alcalde, “Dende as asociacións veciñais e particulares veñen reclamando que se actúe nestes bloques de vivendas sen ser escoitados. Esta financiación é vital para eles”.

Licitadas as obras para dotar de beirarrúas e aparcamento a Fase I de Torneiros

O Concello do Porriño vén de pechar o prazo de presentación de ofertas da licitación do contrato para a dotación de beirarrúas no vial da Fase I de Torneiros, cun orzamento de licitación de máis de 81.000 euros, a fin de solventar os problemas de falta de aparcamento e seguridade vial na zona.
 
A adxudicación do concurso público resolverase nos próximos días e as obras, que contan cun prazo de execución de dous meses, comezarán o antes posible para resolver de maneira urxente un problema que a veciñanza da zona arrastra dende hai tempo.
 
“Falamos dunha actuación moi demandada pola veciñanza que permitirá reordenar o tráfico na zona, garantir a seguridade peonil e habilitar algunhas prazas de aparcamento para a veciñanza destes bloques de vivendas, que na actualidade teñen un problema de aparcamento ao carecer de zonas onde estacionar preto das súas vivendas”, explicou o alcalde, Alejandro Lorenza.
 
Cabe destacar que estas melloras executaranse grazas ao convenio de cesión asinado recentemente entre o Concello do Porriño e a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Torneiros que permite á administración local facer uso duns terreos dos comuneiros situados fronte á Fase I, concretamente, unha parcela segregada de 914 m2. Un acordo entre entidades polo que o rexedor reiterou o seu “agradecemento á CM de Torneiros pola disposición que mostraron para chegar a acordos que beneficien aos veciños e veciñas da parroquia e do resto do Porriño”.
 
O proxecto contempla a construción dun tramo de beirarrúa de 290 m que conectará as xa existentes e, para iso, será preciso construír tamén dous tramos de 16 e 11 m de muro de pedra para a contención de terras ademais de execución de pluviais, sinalización e alumbrado.

O Porriño incorporará 11 traballadores/as ao seu cadro de persoal

O Concello do Porriño reforzará o seu cadro de persoal con 11 novos traballadores e traballadoras que desenvolverán as súas tarefas en diferentes áreas municipais.

Estas contratacións formalizaranse en base a dúas achegas de iniciativa social da Xunta de Galicia.

A primeira delas ascende a 103.244 euros para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga e, ao seu abeiro incorporaranse 2 operarios de mantemento na área de Deportes, 3 peóns de obra pública, 3 peóns forestais e 2 conserxes. A duración destes contratos será de 9 meses con xornada parcial ao 75%.

A segunda, conta cun orzamento de preto de 14.000 euros para a contratación de 1 peón forestal, a xornada completa durante 9 meses, no marco da liña de subvencións para o fomento do emprego no rural (APROL Rural).

“Ademais de supoñer unha nova oportunidade laboral para estas persoas que están en situación de desemprego, estas contratacións mellorarán a resposta do Concello e  reforzarán os servizos que ofrece á cidadanía”, explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, “As institucións deben ser un instrumento útil para mellorar a vida da veciñanza e iso pasa por ambas cousas”.

O rexedor incidiu en que o goberno municipal continuará desenvolvendo políticas que “prioricen a prestación destes servizos básicos con persoal propio”.

As persoas interesadas en optar a estes postos de emprego deberán estar anotadas no Servizo Público de Emprego, que será quen faga a selección, nos seguintes códigos:

 • 71911023 – Operario de mantemento
 • 96011029 – Peón de obra pública
 • 95431028 – Peón forestal
 • 58331022 – Conserxe

O Concello do Porriño presenta o Plan Director para o saneamento integral

O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, acompañado polos concelleiros de Vías e Obras e Urbanismo, Ramón Porto e Antía Carrera, presentaron hoxe ante os medios os resultados do estudo que recolle o estado actual da rede de saneamento en todo o termo municipal. Un Plan Director en base ao cal se elaborará a planificación técnica, financieira e temporal para a acometida integral da rede pública.

A planificación encargada polo Goberno Municipal determina con exactitude os tramos e actuacións pendentes de executar en cada unha das parroquias, así como a súa extensión, o número de vivendas sen conexión e orzamento necesario para executala.

“Na actualidade faltan por acometer 91.111 m de rede pública  para dar servizo ás 1.611 vivendas que non contan con conexión e teñen que recurrir a sistemas individuais”, explicou o alcalde. Unhas cifras que para Lorenzo supoñen “que estamos fallando aos veciños e veciñas como administración, especialmente aos do rural, ao non prestarlles un servizo público que estamos obrigados a prestar”.

“Falamos dunha inversión de 14.064.036 euros , algo inasumible para calquera concello, que impón un compromiso firme pola nosa parte”, continuou o rexedor, “Non estou aquí para facer política nin enganar á veciñanza prometendo cousas que non podo cumprir. Estou aquí para resolver e dar solucións, esa é a miña obriga e ese é o meu compromiso”.

“Planificación fronte á improvisación para conquerir con maior eficiencia a financiación que nos permita que o saneamento chegue a todas as vivendas do Porriño no menor tempo posible”, concluíu o alcalde, e para iso, anunciou que levará ao pleno da corporación a dotación dunha partida de 500.000 euros para a elaboración dos proxectos de obra e solicitará ao Consorcio de augas do Louro que se inicie unha operación de crédito que permita costear parte do montante total da execución, así como a financiación por parte das restantes administracións.

Cabe destacar que a eiva na prestación deste servizo básico no Porriño evidenciase máis en contraposición cos restantes concellos que forman parte do Consorcio de Augas do Louro, aínda tendo unha extensión similar: en Salceda completar o saneamento requeriría unha inversión de 7.347.246 euros, Tui 2.059.636 euros e Mos 1.478,914 euros.

O rexedor adiantou tamén que o executivo que preside levará a pleno unha operación de crédito negociada co resto dos grupos da corporación de máis de 5 M de euros para financiar con fondos propios obras de execución de saneamento, soterramento da liña férrea e construción de vivenda de protección oficial e dotacións.

Rebaixa na taxa de baleirado de fosas sépticas

Durante a súa comparecencia o Alcalde explicou a reclamación trasladada ao Consorcio de Augas do Louro, entidade que preside, para a modificación da ordenanza que permita rebaixar a taxa que a veciñanza que non dispón de conexión á rede está obrigada a pagar polo baleirado da fosa séptica. “Non é de recibo que, ademais de non beneficiarse dun servizo básico e esencial ao que teñen dereito como o resto de cidadáns, teñan que pagar unhas taxas desmesuradas”, concluíu  Lorenzo.

 

O Porriño adhírese a un convenio de xestión da biomasa para loitar contra os incendios forestais

O Concello do Porriño adhírese ao convenio de Xestión da Biomasa suscrito pola Xunta, Fegamp e Seaga para a prevención e defensa contra os incendios forestais. 

A propagación dos incendios forestais afecta á nosa riqueza ambiental e paisaxística e tamén ás actividades agroforestais que se desenvolven no monte. Asimesmo, ameazan a seguridade das persoas e dos bens. 

“Para loitar contra os incendios forestais é necesario facilitar aos particulares o cumprimento das súa obriga de manter limpos os montes”, explica a concelleira de Medio Ambiente, Antía Carrera, “Especialmente nas áreas máis sensibles, aquelas que abarcan o perímetro dos terreos forestais e os núcleos de poboación habitados”. 

O referido convenio establece facilidades para os titulares de montes que se comprometan co sistema, como o abono dunha tarifa bonificada de 350 euros por hectárea cada ano para a xestión da biomasa nos seus terreos. 

A edil explicou que, unha vez formalizado o acordo, o Concello do Porriño informará nas diferentes parroquias das zonas afectadas e como proceder. 

O Porriño propón a contratación de 43 persoas desempregadas para apoiar os servizos municipais

O Concello do Porriño vén de presentar un plan de apoio á prestación de servizos municipais que permitirá a contratación de 43 persoas desempregadas que desenvolverán función nos diferentes departamentos municipais.

“Os cidadáns do Porriño cumpren co seu deber e pagan os seus impostos e o Concello debe cumprir co seu e prestar en condicións os servizos públicos”, explicou o Alcalde, Alejandro Lorenzo, “Moitos destes servizos non se estaban a prestar de maneira axeitada,  a situación que nos atopamos é nefasta e o persoal co que contamos insuficiente. Por iso deseñamos este plan de reforzo do persoal que nos permitirá non só poner a funcionar o Concello e impulsar novas iniciativas, senón tamén incorporar ao mundo laborar a 43 persoas que neste momento se atopan en situación de desemprego”.

A tal fin, o Concello fará a maior aportación de fondos que se fixo ata o de agora. O custe deste programa laboral roza o medio millón de euros: 450.489 euros, dos cales 226.489 corresponden á solicitude cursada ao ente provincial e os 224.061 corren a cargo do Concello.

As persoas que se van contratar terán que estar inscritas no Servizo Público de Emprego que será o encargado de facer a preselección, por iso é importante que todos aqueles interesados se inscriban xa nas diferentes ocupacións para cando se presenten as correspondentes ofertas de emprego.

Impulso dos servizos municipais

 Os traballadores integraranse nos diferentes servizos e departamentos municipais. No departamento de Obras contrataranse a dous oficiais de primeira  carpinteiro, un oficial de primeira soldador, tres oficiais de primeira albaneis, sete peóns de obra pública, dous oficiais de primeira electricista, un oficial de primeira fontaneiro e un oficial de primeira tractorista/conductor de grúa.

Entre as funcións que desempeñarán neste departamento está o mantemento e reparación de parques infantís e instalación deportivas, construcción e reparación de beirarrúas, mantemento de instalacións municipais, transporte de material ou roza.

No caso do departamento de Parques e Xardíns incorporaranse doce peóns forestais, que desempeñarán tarefas de rozado e retirada de vexetación e maleza nos viais das parroquias e traballos de recollida de entullos e o mantemento e mellora dos xardíns.

Un auxiliar de enfermería dará respaldo á Unidade Asistencial a Drogodependentes, un auxiliar administrativo ao Departamento Servizos Sociais e dous para o Departamento de Cultura que desenvolverán función de información e atención aos usuarios da Biblioteca municipal.

Tamén se contratará un titulado na Diplomatura ou Grao de Turismo para traballar no desenvolvemento do Departamento de Turismo e un técnico en informática que se precisa no Departamento de Novas Tecnoloxías.

Posta en marcha de Porremprego

No tocante ao Departamento de Emprego e Formación proponse a contratación de dous orientadores laborais. Un dos piares básicos da xestión deste novo goberno será a posta en marcha de novo de Porremprego:  restablecer as acción formativas e as relacións co tecido empresarial da contorna e a bolsa de emprego local, como ferramenta clave para aumentar as posibilidades de empregabilidade.

Conserxes para a praza de abastos, aula de estudio e pavillóns municipais

 Incorporaranse seis conserxes aos departamentos de Deportes, Mercados, Persoal e Cultura que se encargarán da apertura, peche, vixilancia e atención ao cidadá dos pavillóns municipais, o Concello, aula de estudio e a Praza de Abastos.

 

 

 

 

 

 

 

 

O alcalde recolle as demandas dos veciños e veciñas de Cans

Representantes da Asociación de Veciños Castelo de Cans trasladaron ao goberno municipal as necesidades da súa parroquia nunha reunión na que estiveron presentes o alcalde, Alejandro Lorenzo, e o concelleiro de Asociacións, Parroquias e Cultura, Bienvenido Estévez.

A xuntanza, incluída na rolda de reunións que o novo executivo está a manter coas asociacións culturais e veciñais do municipio, foi unha primeira toma de contacto onde os veciños trasladaron a necesidade de solucionar varias cuestións que afectan á parroquia, entre elas a limpeza, alumeado, o asfaltado de viais e varias intervencións que se requiren en vivendas e lugares puntuais.

Dous dos temas que centraron a xuntanza foron a histórica reclamación da veciñanza para o acondicionamento do local que utiliza a asociación e veciños e o arranxo da bancada e peche do torreiro.

Co compromiso de responder ás peticións da veciñanza de Cans o Alcalde afirmou que inciará “as xestións precisas para solucionar os problemas que nos trasmiten e ir valorando da man dos veciños e veciñas as que se poidan presentar”. Consciente de que moitas destas reclamacións levan anos sen ser atendidas, Lorenzo prometeu “traballar desde xa para que a veciñanza desta parroquia recupere a confianza no seu Concello” e concluíu “é unha parroquia pequena, como a miña, pero ten o mesmo peso que as outras que forman O Porriño e nesa liña traballaremos”.

Alejandro Lorenzo comprométese coa veciñanza de Budiño a acometer melloras na Forna

O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, continúa coa rolda de xuntanzas coas asociacións veciñais e culturais do municipio. A última delas, foi con representantes da Asociación Cultural “A Forna” de Budiño, á que asistiu acompañado polos concelleiros Bienvenido Estévez e José Carlos González.

 

As principais reclamacións da directiva da asociación pasan por unha mellora das instalacións e equipamentos do Centro Cultural de A Forna que presenta unha evidente falta de mantemento, co conseguinte perxuizo que iso supón para os usuarios e usuarias.

 

O Alcalde comprometeuse a executar con inmediatez as demandas máis urxentes, entre as que se atopan o arranxo ou substitución da cadeira salvaescaleiras, o problema de humidades que presentan varias salas do centro e material necesario para poder levar a cabo as actividades que se desenvolven no mesmo.

 

“O compromiso deste goberno e o meu persoal coas asociacións das parroquias e do centro é rotundo”, explicou Lorenzo, “Iso inclúe tamén a mellora dos espazos públicos dos que fan uso. O estado de abandono no que se atopan moitos deles, que impide que poidan desenvolver a súa actividade en condicións óptimas, require que marquemos prioridades e identifiquemos todas e cada unha das súas necesidades para poder dar resposta a todas elas”. 

 

O rexedor reiterou que se reunirá con todas e cada unha das asociacións e colectivos do Porriño. “Contamos cun amplo e rico tecido asociativo e imos escoitalas a todas e atender as súas demandas”, concluíu Lorenzo avanzando que, “Estamos traballando xa para pechar os convenios anuais e formalizalos nas próximas semanas a fin de que poidan programar e desenvolver a súa actividade e comezar os cursos que imparten”.

 

Pola súa banda, o edil de Cultura, Asociacións e Parroquias, Bienvenido Estévez manifestou a súa intención de “potenciar a actividade das asociacións e o importante labor que desenvolven coa veciñanza, promover a colaboración entre elas e co Concello para poner en valor e afianzar o asociacionismo porriñés” .