A composición do goberno municipal segundo as áreas de actuación é a seguinte:

Alcaldesa:

Eva García de la Torre

 

Área de Vías e Obras, Servicios Xerais, Protección Civil e Deportes:

Dirixida polo concelleiro delegado de Área, membro da Xunta de Goberno Local e 1º tenente de alcalde: Manuel Carrera Punzón

 

Área de Urbanismo, Industria, Comercio e Medio Ambiente:

Dirixida polo concelleiro delegado de Área, membro da Xunta de Goberno Local: Marcelino Coto Troncoso

 

Área de Benestar Social, Igualdade, Formación, Emprego e Turismo:

Dirixida pola concelleira delegado de Área, membro da Xunta de Goberno Local: Soledad Girón Girón

 

Área de Parques e Xardíns, Tráfico, Limpeza, Mercados e Cemiterios:

Dirixida polo concelleiro delegado de Área, membro da Xunta de Goberno Local: Orlando Manuel Márquez López

 

Área de Persoal, Educación, Xuventude, Seguridade, Economía e Facenda e Novas Tecnoloxías:

Dirixida pola concelleira delegada de Área, membro da Xunta de Goberno Local: Lourdes Moure Varela