A composición do goberno municipal segundo as áreas de actuación é a seguinte:

Alcaldesa:

Eva García de la Torre

Área de Urbanismo, Ordenación do Territorio, Patrimonio Municipal do Solo, Infraestructuras, Mobilidade e Traída de Augas Veciñais:

Dirixida polo concelleiro delegado de Área, membro da Xunta de Goberno Local e 1º tenente de alcalde: Pedro Pereira Fernández

Área de Educación, Vías e Obras, Persoal, Economía e Facenda, Seguridade, Policía Local, Protección Civil e Voluntariado, Contratación e Fondos Europeos:

Dirixida pola concelleira delegada de Área, membro da Xunta de Goberno Local e 2ª tenente de alcalde: Lourdes Moure Varela

Área de Medio Ambiente, Limpeza, Lixo e Cemiterios, Parques e Xardíns, Mercado, Comercio e Industria, e Tráfico

Dirixida polo concelleiro delegado de Área, membro da Xunta de Goberno Local: Sergio Casal Quintas 

Área de Deportes, Benestar Social, Igualdade, Formación, Emprego, Novas Tecnoloxías e Turismo:

Dirixida polo concelleiro delegado de Área, membro da Xunta de Goberno Local: David Alonso Bargiela 

Área de Igualdade, Cultura, Festas, Normalización Lingüística e Xuventude

Dirixida pola concelleira delegada de Área, membro da Xunta de Goberno Local: Cami Moreira Fontán