No multicentro de Torneiros, atopanse varias organizacións e departamentos distribuidas nas tres plantas do edificio.

Planta baixa:
Oficinas da Concellería de Formación e Emprego do Concello do Porriño e do Servizo Público de Emprego de Galicia (Consellería de Economía, Emprego e Industria) e o Servizo Público de Emprego de España.

Primeira planta:
Oficinas da Consellería de Medio Rural, Medioambiente e Ordenación do Territorio (Distrito Forestal XVIII) Tel: 986 34 46 20
Aula de Barbaría.
8 Viveiros de Empresas

Segunda planta:
Oficina de SmartPeme da Deputación de Pontevedra
Oficina do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar
Recepción do Centro Neural
Sala de Xuntas
Ciber
2 aulas de usos múltiples
2 aulas polivalentes
3 aulas de informática
1 aula de cociña.
1 aula de restaurante bar
1 aula sociosanitaria
7 viveiros de empresas


Cursos CEMIT, Centros para a mordenización e inclusión tecnolóxica

Tel: 986 34 89 44
Tel: 986 34 89 45
mail: cemit.oporrino@xunta.gal

Horarios:
Luns: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Martes: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Mércores: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Xoves: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Venres: de 9:00 a 15:00


O centro conta con instalacións homologadas pola Administración Galega, para a impartición de especialidades formativas das accións do AFD (Actividades administrativas na relación co cliente,
Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes
Técnico auxiliar en deseño industrial
Técnico auxiliar de deseño de interiores
Axente comercial
Vendedor técnico
Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas
Alfabetización Informática
Comunicación en lingua castelá
Competencia dixital N2
Comunicación en linguas extranxeiras Inglés N2
Comunicación en linguas extranxeiras Francés N2
Competencia matemática N2
Competencia en ciencia N2
Competencia en tecnoloxía N2
Competencias sociais Xeografía N2
Competencias sociais Historia N2
Comunicación lingua galega N2
Operacións básicas de cociña
Operacións básicas de restaurante e bar, Cociña, Servizos de bar e cafetería
Servizos de restaurante, Xefe de cociña, Xefe de sala/ maitre
Programación de aplicacións informáticas
Técnico en software ofimático
Técnico en seguridade de redes
Informática de usuario/a
Iniciación á rede de Internet
Deseñador/a web e multimedia
Axudante de documentación de medios de comunicación
Instalación de elementos de carpintería
Formador/a ocupacional
Atención sociosanitaria a persoas no domicilio
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
Maquinista de confección industrial.

AULA BAR

 

CIBER

 

AULA INFORMATICA

 

AULA BARBERIA

AULA COCIÑA