Avanzamos na creación dunha gran zona verde no centro urbano

O Concello do Porriño deu hoxe un paso importante na humanización do seu centro urbano dotando de partida orzamentaria un dos proxectos urbanísticos de maior impacto: a humanización da contorna do centro social que acondicionará as rúas Antonio Palacios, Domingo Bueno, Ramón González e Pío XII creando un gran espazo público.
 
A goberno municipal aprobou definitivamente a modificación orzamentaria que consigna a aportación municipal comprometida no convenio asinado coa Deputación de Pontevedra para executar a primeira fase do proxecto. Concretamente 460.000 euros, o 33% do orzamento total. Simultaneamente, a administración local está a adquirir os terreos necesarios para levar a cabo estas obras.
 
Este proxecto consiste na creación dun gran espazo público pensado para dar prioridade á mobilidade peonil e máis importancia ás zonas verdes, ao tempo que se limita o paso de vehículos. Para conseguilo está prevista a creación dun espazo contínuo, accesible e verde, no que se mellorará a comunicación peonil entre o centro urbano e a rúa Pío XII, crearanse novas zonas de convivencia baixo a sombra de novas especies arbóreas e buscarase a apertura da contorna do centro social coa rúa e o parque, ademais de executarse a renovación integral da zona de ocio infantil. Ao mesmo tempo, na calzada de Pío XII renovaranse todas as redes de servizos e dotarase dunha plataforma única que conecte coa nova zona verde da contorna, reducirase o tráfico e a súa velocidade.

O Concello renovará o alumeado público dos polígonos residenciais de Torneiros

O Concello do Porriño xa puxo en marcha o proxecto de sustitución do alumeado público do polígono residencial de Torneiros e parque Piñeiro.

A primeira fase desta actuación xa está aprobada e contempla a renovación de 105 lámpadas por luminarias LED nas zonas peonís das fases II e III. Conta cun investimento de 40.000 euros ao abeiro dunha subvención do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia.

A intervención neste núcleo de vivendas, un dos que máis poboación concentra do municipio, é global e non se limita a esta área. O Concello ten proxectada unha segunda actuación nas fases I e IV, onde se instalarán 51 luminarias LED. Este proxecto supoñerá un investimento de máis de 34.000 euros.

“Trátase de mellorar a seguridade e a calidade na prestación do servizo de alumeado público nesta zona residencial, xa que a instalación actual está obsoleta, ten unha antigüidade de 30 anos”, explicou o alcalde, Alejandro Lorenzo, “Coa sustitución das luminarias non só melloraremos os niveis de iluminación e de eficiencia enerxética, tamén se reducirá o consumo, o gasto e contribuiremos á mellora medioambiental coa optimización dos recursos enerxéticos”.   

Avanzados os traballos de acondicionamento da nova área de autocaravanas

O Porriño contará nas próximas semanas cun área de caravanas e autocaravanas no centro urbano.

Trátase dunha zona que ocupará uns 200 m2 da parcela de Leandro Diz habilitada como aparcamento gratuíto.  Os traballos de acondicionamento da parcela xa comezaron e unha vez rematados ofrecerán aparcamento con todos os servizos necesarios para as autocaravanas, ademais da zona habilitada como aparcamento gratuíto que xa está en funcionamento.

O alcalde, Alejandro Lorenzo, supervisou hoxe as obras de acondicionamento do aparcadoiro, no que se está a instalar a rede de abastecemento e acometidas, sinalización e a renovación do firme.

“Esta era unha demanda  que considero tiña que ser atendida, xa que se trata dunha forma de turismo en auxe e o turismo e prestando este servizo potenciamos o turismo na vila, que é sen dúbida un factor de desenvolvemento”, explicou o alcalde, “É unha forma ademais de impedir que as caravanas e autocaravas que chegan ao Porriño se instalen noutros aparcadoiros ante a falta dun aparcamento municipal habilitado”.

O rexedor concluíu engadindo que “se están a estudiar outros espazos para habilitar novas áreas destinadas a este fin”.

O Porriño extenderá a rede de saneamento en Budiño para dar servizo a 300 veciños

O Concello do Porriño invertirá máis de 1 M de euros na conexión integral da parroquia de Budiño. Ás obras de extensión da rede no Picouzo, que dará servizo a 29 vivendas e ao colexio, sumaranse as dos barrios de Benunes, Eiriz, Rozadas, e parte da Vacaría e Mantelle.

En total, executaranse 4 km de rede e unhas 100 acometidas, o que permitirá que máis de 300 veciños/as da parroquia dispoñan de conexión a este servizo.

As concellerías de Vías e Obras e Urbanismo contan xa co proxecto e están só a espera das pertinentes autorizacións sectoriais, xa solicitadas, para proceder á licitación destes traballos.

A inversión para levar a cabo estas actuacións ascende a 538.529 euros no caso de Benunes e 345.000 no de Sobral Eiriz.

“Trátase dun dos proxectos de saneamento máis importantes, non só pola inversión que require senón polo número de vivendas que abastecerá. O noso compromiso coa execución do saneamento integral é firme, na parroquia de Budiño e en todas as parroquias do municipio, explicou o alcalde, Alejandro Lorenzo, “Traballamos para axilizar todos os trámites e axilizar a nosa folla de ruta todo o posible, sabemos cales son as necesidades, temos os proxectos e sabemos da urxencia que teñen para a veciñanza. Por iso son e serán sempre prioritarios”.

Unha vez rematen estas obras estará conectado o 90% da parroquia de Budiño, quedando só por executar tres proxectos xa redactados que beneficiarán a 180 veciños máis: o da Arrotea, cun orzamento de 180.000 euros, o do Cerquido con 80.000 euros e en Rega da Lama por 80.000 euros.

En marcha a conexión á rede do núcleo de vivendas da Droza

A rede municipal de saneamento do Porriño conecta novas vivendas na parroquia de Cans. Trátase concretamente do núcleo de A Droza, no que se están a executar as obras de mellora do saneamento de fecais que permitirán conectar 9 vivendas que ata o de agora non disponen de acceso a este servizo.
O alcalde, Alejandro Lorenzo, o concelleiro de Vías e Obras, Ramón Porto, e o concelleiro de Parroquias, Marcos Martínez, supervisaron hoxe os traballos que incluirán tamén a mellora da capa de rodadura na zona a intervir.
 
“Conectar cada vivenda do Porriño á rede pública de saneamento foi e seguirá sendo unha prioridade ata que toda a veciñanza dispoña deste servizo, reiterou o alcalde, Temos os proxectos, sabemos cales son as necesidades, queremos suprimir ao máximo a burocracia para chegar co traballo feito á hora de acceder á financiación. O noso obxectivo é o 100% do saneamento canto antes.
 
Para a conexión deste núcleo de vivendas á rede de fecais, estase a realizar un cruce con perforación horizontal dirixida na estrada N-120. Por outra banda, o firme atópase en mal estado, polo que se inclúe a reposición do firme na zona máis danada da intersección e a reposición da sinalización horizontal. Cabe destacar que se instalou unha canalización de recollida de augas residuais de PVC liso de diámetro 315 mm cunha lonxitude de 70,5 m e a execución de oito pozos de rexistro. Foi precisa a reposición de tres acometidas de saneamento.
 
Estes traballos, financiados con cargo ao Plan Concellos 22-23 da Deputación de Pontevedra, supoñen unha inversión de 102.073 euros que contempla tamén a mellora do asfaltado e saneamento en Covelo, na parroquia de Atios.
 
Esta é unha das actuacións de extensión da rede de saneamento e asfaltado levadas a cabo polo Concello do Porriño no marco do plan provincial do pasado exercicio, que supuxeron unha inversión de 262.000 euros. Concretamente interviuse nas parroquias de Mosende, Pontellas, Atios, Budiño, Chenlo e Cans

O PORRIÑO PROXECTA A POSTA EN VALOR E HUMANIZACIÓN DA MALLADOURA

O Concello do Porriño avanza no deseño da súa axenda urbana, un marco de referencia para a planificación estratéxica do Porriño dos próximos anos. Esta inclúe unha diagnose da situación actual, que permitirá identificar e definir as necesidades do municipio e os principais retos a afrontar permitirá acceder de forma máis eficaz e competitiva á financiación precisa.

No marco desta folla de ruta atópase unha intervención global no barrio da Malladoura, que contempla varias intervencións de acondicionamento e humanización na contorna proxectadas para os próximos anos.

Tal e como explicou o alcalde, Alejandro Lorenzo, “o barrio da Malladoura era unha das asignatura pendentes no desenvolvemento do centro urbano e a súa mellora vén sendo demandada pola veciñanza dende hai anos polo mal estado no que se atopa”. “A humanización da Malladoura e a súa posta en valor é esencial para conéctalo co resto da vila, máis anda cando o número de habitantes se incrementou notablemente nos últimos anos”, continuou o rexedor, “Por iso proxectamos varias intervencións dirixidas a ofrecer á cidadanía unha contorna máis habitable e un espazo público urbano de calidade”.

Unha delas é a obra de peonalización e construcción de beirarrúas entre a rúa Lugo e a rúa Malladoura. Estes traballos, cuxo preceptivo proxecto técnico xa está en redacción, humanizarán un tramo de preto de 250 m dunha zona de vivendas, na que se acometerán beirarrúas de formigón a ambas marxes da calzada e se dotará da necesaria iluminación.

Proxectase tamén a humanización da rúa Navuxil, con novas beirarrúas e mellora da calzada, nun tramo de 380 m que conecta o penedo da Malladoura coa travesía Antonio Palacios C. Unha zona de moito tránsito de vehículos e peóns ao albergar un colexio. Está mellora completa o proxecto xa redactado de acondicionamento e humanización das rúas que conectan Aloques con Antonio Palacios, que inclúe as rúas Tarela e inicio de Navuxil.

O asfaltado e mellora do saneamento da rúa Lugo e o proxecto de renovación da rede de pluviais que resolvería os problemas de auga na rúa Coruña, xa en redacción, completan as intervencións desta primeira fase.

Porriño completa o proxecto que transformará o antigo Campo da Feira con dúas novas actuacións

 

A humanización do antigo campo da feira do Porriño coñecido agora como Parque Infantil será en breve unha realidade logo de dúas recentes licitacións de obras que complementan a que xa está a piques de rematar e que supoñen, todas xuntas, unha inversión que supera o millón de euros.

O obxectivo é convertela nunha gran zona verde con arboredo, un espazo a modo de escenario e gradas e unha área de xogo infantil na que se inclúan chorros de auga, os primeiros no municipio.

O alcalde, Alejandro Lorenzo, visitou esta tarde o lugar no que se están levando a cabo as obras. “Co paso dos anos este parque foi deteriorándose e perdeu o seu atractivo deixando de ser un lugar de paseo e desfrute para nenos e adultos, que é o que precisamente se persegue agora con este proxecto”, explica o alcalde, lembrando que se sitúa nunha das entradas ao casco urbano, “de aí que as obras de humanización comprendan tamén a mellora da contorna, a avenida Domingo Bueno e a rúa Parque Infantil, que o Concello acometerá co fin de unificar a zona do parque con San Sebastián e a zona peonil de San Bieito”.

Para a realización desta obra que actualmente está en execución o Concello de Porriño e a Axencia de Turismo de Galicia asinaran un convenio de colaboración cun orzamento de 498.213,12 euros. A esta cantidade hai que sumarlle agora dúas novas inversións, que supoñen unha inversión total de 1.153.056 euros.

Por unha banda, a Xunta de Galicia vén de sacar a licitación por 224.843,45 euros as obras de restauración do templete de San Luís, obra do arquitecto Antonio Palacios que foi acceso a primeira liña da rede de Metro de Madrid e que se trasladou ao Porriño no ano 1970. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades publica o inicio do proceso de contratación desta obra que contará cun prazo de execución de cinco meses para resolver as diversas patoloxías que afectan ao estado da estrutura e adecuar o contorno para mellorar a súa presenza no lugar.

E, por outra parte, o Concello do Porriño sacaba a licitación, tamén nos últimos días, por 430.000 euros a obra de humanización da rúa Parque Infantil entre rúa Salgueiro e Avenida Domingo Bueno.