Grupo Municipal do Partido Popular:

 • Manuel Alejandro Lorenzo
 • Abel Estévez
 • Carolina Gónzalez
 • Bienvenido Estévez
 • Ramón Porto
 • Ascensión Rosario Costas
 • José Carlos González
 • Antía Carrera

Voceiro: Abel Estévez 

Grupo Municipal do Partido Socialista:

 • Sergio Casal
 • David Alonso
 • Emilio Diz

Voceira: David Alonso

Grupo Municipal Esquerda Unida-Son:

 • Patricia Sío
 • José Manuel Villa

Voceira: Patricia Sío 

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego:

 • Pedro Pereira
 • Cami Moreira

Voceiro: Pedro Pereira 

Concelleiros/as Non Adscritos:

 • Manuel Carrera Punzón
 • Lourdes Moure