Comeza a reparación e substitución do mobiliario urbano do parque de Alba en Torneiros

As imaxes corresponden ás tarefas de reparación de bancos, valados e outros elementos do mobiliario urbano do parque de Alba que están a realizarse no Multiusos de Torneiros, antes de o seu traslado e colocación nesa zona de lecer.

O concelleiro de Parques e Xardíns, Sergio Casal supervisou eses traballos previos nos que están a participar persoal propio municipal e novos contratados a cargo do Plan Concellos da Deputación Provincial que están a incorporarse nestes días.

INSTRUCIÓNS PARA SOLICITAR A CITA PREVIA PARA O REXISTRO XERAL

Lembramos que pódese acadar por teléfono, chamando ao número 986 335 000 e solicitando cita.

Ou a través desta páxina web, na pestana “sede electrónica” (non é necesario ter certificado dixital, só un correo electrónico), e seguir estas instrucións do proceso:

Acceda á páxina web do concello (www.oporrino.org)
Seleccione “SEDE ELECTRÓNICA”
Seleccione “CITA PREVIA”
Seleccione “Rexistro”
Seleccione a axenda “Rexistro 1”
Seleccione a data dispoñible que desexe
Seleccione o horario dispoñible que desexe
Seleccione “CONTINUAR”

Adxunta-mos un gráfico para visibilizar as instrucións.

Deputación e Concello ofrecen cursos para a mellora da empregabilidade


A partir deste mes de xullo comezan no Porriño as actividades formativas do programa “Labora 2020” promovido pola Deputación Provincial en colaboración co Concello para a mellora da empregabilidade. A Concellería de Emprego que dirixe David Alonso colabora con estes progrmas formativos.

No Porriño impartense os seguintes cursos: neste mes de xullo, o de Actividades Auxiliares de Almacén en horario de 09.00 h a 14.00 h destinados a obter o certificado de profesionalidade para a inserción laboral das persoas beneficiarias.
E no mes de setembro, o curso de “Competencias Clave do Nivel 2” (matemáticas, lingua galega e lingua castelá) en horario de 16.00 h a 21.00 h.

As persoas destinatarias dos itinerarios formativos deste programa serán persoas desempregadas, inscritas como demandantes de emprego nos servizos públicos de emprego, que pertenzan a colectivos vulnerables. Considéranse vulnerables os seguintes colectivos: parados de longa duración; mozas e mozos menores de 30 anos non atendidos no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX); persoas maiores de 55 anos; persoas con discapacidade; inmigrantes; minorías étnicas e comunidades marxinadas.
Tamén consideranse outros colectivos desfavorecidos: persoas que viven en fogares compostos dunha única persoa adulta con fillas ou fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero, vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; persoas perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar e outras en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos Servizos Sociais

SOLICITUDES DE PREINSCRICIÓN
Para poder participar nas accións formativas, que teñen unha axuda económica para gastos de desprazamento, é preciso:
· Solicitar a formación correspondente na súa oficina do Servizo Público de Emprego (SPEG) ou no portal da Consellería de Economía, Emprego e Industria: http://emprego.xunta.gal coas súas claves de acceso.
· Realizar a preinscrición segundo o modelo establecido no anexo I “Solicitude de participación”, que estará dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal) e que se presentará preferentemente por vía electrónica.
.*Opcionalmente, aquelas persoas solicitantes poderán presentar de forma presencial a súa preinscrición, descargando o formulario dispoñible na sede electrónica, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común
Máis información en

https://www.depo.gal/labora-2020

O Concello licita contratos por 3,8 millóns de € que axudarán a dinamizar a economía local

O Concello do Porriño ten actualmente en curso a licitación de máis dunha ducia de contratos que suporán un importe de preto de 3.800.000 euros que axudarán a dinamizar a economía local.

As licitacións abranguen dende aprovisionamentos diversos para vías e obras, aluguer de maquinaria, subministracións varias, ata a prestación de servizos de mantemento dos campos de fútbol municipais ou limpeza dos centros educativos. Tamén están incluídas nese conxunto de licitacións varios proxectos de obra como a humanización da rúa Aloques e a pavimentación de camiños municipais en Torneiros, Centeáns, Covelo e Cavadas que sairán en tres lotes de adxudicacións.

A concelleira Lourdes Moure, responsable de Contratacións e Persoal pondeoru “o excelente traballo realizado polos funcionarios dos departamentos de Contratación, Intervención máis os técnicos municipais que habilitaron as partidas orzamentarias para acometer estas licitacións para servizos fundamentais”.

Engadiu a concelleira que “a progresiva desescalada permitiu a reincorporación da meirande parte dos traballadores e funcionarios do Concello” o que posibilitou que se reactivasen ata catorce licitacións que se resolverán neste mes de xuño.

Todas as licitacións en curso pódense consultar nesta mesma páxina web, no Portal de Transparencia, na pestana “Perfil do Contratante”.

O Porriño en fase 2: medidas de control no acceso ao Concello e reincorporación do persoal nos departamentos municipais

Dende hoxe luns 25, coa entrada de Galicia na fase 2 do plan de desescalada, o Concello do Porriño comeza unha progresiva normalización da súa actividade e servizos.

Unha das novidades é un pórtico de control de temperatura e medidas de hixiene para as persoas que accedan ao interior do edificio consistorial. Un conserxe encargase de controlar o acceso que debe ser perante cita previa.

Dende hoxe restablecese a atención persoal en cada un dos departamentos e negociados sempre con cita previa e cando non sexa posible resolver por teléfono ou vía telemática.

Para solicitar atención personalizada perante cita previa, compre que se teñan en conta os seguintes teléfonos:

-para Servizos Sociais, pedir cita no número 986 334621

-para a Unidade de Atención a Drogo dependentes (UAD), no 986 330861

-para a Policía Local, no 620 40 40 40

-para todos o demais servizos, a través de centraliña no número 986 33 5000

 

Hoxe reincorporouse a meirande parte da plantilla. Están exceptuados o persoal pertencente aos colectivos considerados vulnerables e aqueles outros, suxeitos a a algún dos supostos de conciliación.

A Concellería de Emprego realiza unha sondaxe entre empresas e autónomos para que definan as súas necesidades

O Concello está a realizar unha sondaxe entre empresas e autónomos porriñeses para coñecer as súas demandas de axuda para reiniciar a a súa actividade económica “e polo tanto para que poidamos definir que tipo de axudas pode prestar a administración municipal dentro das súas competencias”, manifestou David Alonso, concelleiro  responsable de Emprego.

Funcionarios de “Porremprego”, organismo que depende do Concello, realizan a partir de hoxe luns, as enquisas mediante chamadas telefónicas co fin de reunir información sobre o estado, as perspectivas e as necesidades das empresas e autónomos do Porriño ante a actual crise.

“Con isto o que pretendemos é que as medidas que poida adoptar o Concello para reactivar a economía local sexan dirixidas a resolver as necesidades que nos manifestan empresas e autónomos do Porriño”, engadiu David Alonso.

A Alcaldesa celebra o consenso e colaboración amosadas por todos os grupos para afrontar a crise


O goberno municipal de O Porriño poñerá en común cos grupos políticos do consistorio unha proposta de orde do día para un vindeiro pleno da corporación, a fin de acordar as liñas de actuación que o Concello vai despregar na desescalada para axudar aos sectores máis sensibles da economía local.
Este acordo adoptouse hoxe na reunión de Comité Municipal de Seguimento do “Covid-19” que presidiu a alcaldesa e no que participaron todos os membros do goberno municipal coligado PSOE/BNG e os voceiros dos grupos políticos PP, EUSON e UDDL.

Eva García de la Torre manifestou ao remate da reunión “síntome honrada de presidir esta corporación e comprobar que todos os grupos políticos deron hoxe a medida da súa responsabilidade e capacidade que se agarda de nós nunha situación desta gravidade”. “Con independencia das críticas que son obxectivas, o ton común foi construtivo e de apoiar todas as medidas que sexamos quen de aprobar todas as medidas que adoptemos para apoiar aos sectores máis golpeados por esta crise, conscientes de que temos que evitar que logo veña unha pandemia económica que prexudique o que tiñamos acadado polo crecemento do municipio”.

A proposta que elaborará o goberno porriñés será levada a comisión informativa municipal para conseguirse con todos os grupos e definir a orde do día dun vindeiro pleno da Corporación “no que acordaríamos medidas para afrontar a desescalada”, engadiu García de la Torre.

A alcaldesa apela á importancia de “crear un fondo económico mediante modificacións orzamentarias para facer fronte as axudas que deberemos prestar aos sectores máis endebles”, rematou Eva García.

Convocado Comité de Seguimento do “Covid-19” para o luns 27: abordará modificacións orzamentarias para apoiar a economía local


Hoxe cursouse a convocatoria do Comité Municipal de Seguimento do “Covid-19” que vai celebrar reunión presencial o vindeiro luns 27, ás 12,30 horas, no salón de plenos do Concello do Porriño.
A orde do dia establece 3 asuntos. Primeiramente o goberno municipal dará conta das medidas que está a levar a cabo nos diversos eidos para combater a pandemia e para apoiar a economía local. En segundo lugar, a Comisión tratará das propostas que os grupos políticos da Corporación fagan para implementar polo Concello do Porriño. O derradeiro punto serán rogos e preguntas.

Nesta reunión, a alcaldesa levará a proposta de a proposta de acordar unha modificación orzamentaria. Segundo anunciou o pasado mércores Eva García, consiste “en destinar achegas e partidas orzamentarias que non se empregarán, por exemplo, en eventos deportivos ou festivos, para manter as axudas por emerxencia social nos colectivos máis castigados polo confinamento, e tamén, empregar eses cartos en inxectar liquidez na economía local, pequeno comercio e hostalaría especialmente, para axudarlles a remontar a crise”, segundo manifestou.
Os acordos aos que se chegue serán trasladados a un pleno da corporación municipal. A alcaldesa poñerá en común cos voceiros dos grupos políticos a data e o xeito de celebrar esa vindeira sesión plenaria.

Este Comité, presidido por Eva García de la Torre está formado por Pedro Pereira, primeiro tenente de alcalde; Lourdes Moure, segunda tenente de alcalde concelleira de Seguridade e Persoal; Sergio Casal, concelleiro de Limpeza, Medio Ambiente e Tráfico; Cami Moreira, concelleira de Igualdade e Xuventude; Daniel Rodríguez, Inspector Xefe da Policía Local e Jesús Gónzalez Pexegueiro “Carrola”, responsable de la agrupación de Protección Civil. Tamén forman parte os voceiros dos grupos municipais da Corporación, un representante dos traballadores do Concello e un representante do persoal sanitario do Centro de Saúde.

O Concello acordará unha modificación orzamentaria para destinar fondos á axuda social e tamén para apoiar ó pequeno comercio e á hostalaría

Eva García, alcaldesa de O Porriño poñerá en común cos voceiros dos restantes grupos políticos da corporación, a proposta de acordar unha modificación orzamentaria para destinar fondos e partidas que non van a empregarse en axuda social aos máis desfavorecidos e apoio aos sectores económicos máis sensibles do municipio.

A proposta do goberno municipal consiste en destinar achegas e partidas orzamentarias que non se empregarán, por exemplo, en eventos deportivos ou festivos, para manter axudas por emerxencia social nos colectivos máis castigados polo confinamento, e tamén, empregar eses cartos en inxectar liquidez no tecido do pequeno comercio e hostalaría para axudarlles a remontar a crise.

A alcaldesa trasladará esta proposta aos grupos políticos na vindeira reunión da Comisión Municipal Especial de Seguimento do Covid-19 que volverá a reunirse o vindeiro luns 27. Nesa reunión, o goberno municipal tamén informará aos voceiros dos restantes grupos da corporación, das medidas despregadas ata de agora polo Concello en materia de limpeza, desinfección, achegas de axudas alimentarias e económicas á poboación en risco de exclusión e outras accións en diferentes eidos. Asimesmo nesa reunión, goberno e grupos comezarán a estudar como pode ser a desescalada a nivel local segundo as pautas que marquen tanto o Goberno Central como a Xunta de Galicia.

Finalmente, na reunión de Comisión de Seguimento do Covid-19, alcaldesa e grupos acordarán a data e o xeito de celebración dun pleno da corporación municipal. Decidirase se é presencial coas medidas de hixiene e aloxamento precisas ou ben telemática.
O Concello do Porriño dispón do programa “Séneca” (o mesmo que ten o Parlamento de Galicia, por exemplo) que permite a celebración de sesións telemáticas. E por outra banda, a Deputación Provincial implementou o sistema “Xestiona” para que os concellos pontevedreses poidan celebrar reunións “on line” dos seus órganos de goberno.

Iniciase a través do SEPE, a preselección de interesados nos 24 postos de traballo que vai contratar o Concello

O Concello do Porriño anuncia, a través de “Porremprego”, que dende esta semana abrese o proceso de preselección de aspirantes á contratación de 24 postos de traballo eventuais durante seis meses que reforzarán diferentes servizos municipais. O proceso realizase a través da oficina do Servizo Público de Emprego (SEPE).


Segundo informa “Porremprego”, as persoas que estean interesadas en participar na preselección que fará a oficina do SEPE terán que poñerse en contacto a través do correo electrónico oficina.emprego.porrino@xunta.es ou a través do teléfono 886 110 404. Deste xeito pode´ran comprobae se xa están inscritos cos códigos correspondentes nas ocupacións demandadas ou ben anotarse no caso de non estiveran inscritos.


A selección final e contratación levarase a cabo en “Porremprego”, servizo dependente do Concello do Porriño, entre as persoas preseleccionadas polo SEPE. Evidentemente ese proceso final de selección e contratación terá lugar cando demita a actual situación de estado de alarma.

Lembramos que as prazas que se convocan son:
1 traballador/a social; 1 diplomado/a en Turismo;
3 oficiais de carpintería; 2 oficiais de primeira soldador;
1 oficial de primeira electricista; 4 oficiais de primeira de albanelería;
2 peóns de obras públicas; 1 auxiliar de enfermería;
2 auxiliares de biblioteca; 1 auxiliar técnico de informática/arquivo;
2 peóns forestais; 2 peóns de limpeza e 2 conserxes.
Todos eles a contratar a xornada completa durante seis meses.

O Concello disporá de 247.680 € para aboar eses 24 contratos que é o importe da achega outorgada pola Deputación Provincial a través da Liña 3 do Plan Concellos 2020.