O Servizo de Intervención Municipal anuncia 10 días hábiles adicionais para correccións das solicitudes para o plan de axudas ao comercio e á hostalería

 

A páxina web do Concello publica hoxe un documento de corrección de erros para que se corrixan algunhas das solicitudes presentadas para o Plan “Impulsa Porriño” de axudas ao comercio e á hostalería. O mesmo documento de corrección de erros publicouse hoxe no Boletín Oficial da Provincia (BOPPO) como é preceptivo.
De xeito que os solicitantes que xa presentaron documentación para a súa participación nesta liña de axudas, disporán dun prazo de 10 días adicionais -datas hábiles- a contar a partir de mañá venres 30, para corrixir a súas solicitudes.
Toda a convocatoria así como as bases e documentos para as solicitudes poden consultarse na web do Concello premendo sobre o “banner” “Porriño Impulsa”.
Engadimos documento “pdf” coa corrección de erros

ANUNCIO-CORRECCION-ERROS

Aberto o prazo para presentar as solicitudes de axudas económicas con cargo ao “Plan Porriño Impulsa”

Desde esta mañá xa está aberto o prazo de presentación de solicitudes para recibir axudas económicas directas con cargo ao “Plan Porriño Impulsa” que dispón dun fondo de 140.000 € aportados polo Concello e pola Deputación. As bases e os impresos das solicitudes xa están dispoñibles na páxina web do Concello.

Paralelamente esta mañá o concelleiro de Emprego, David Alonso presentou as liñas fundamentais deste Plan que se aprobou por unanimidade da corporación no último pleno municipal celebrado.

Acudiron a presentación Juana Pérez e Noelia Conde, pola Asociación de Comerciantes de Porriño (ACIPOR) e José Manuel Fernández, pola Asociación de Hostalería do Porriño (AHOSPOR).

O concelleiro de Emprego lembrou que esta liña de axudas destinase aos establecementos de hostalería, comercio de proximidade, autónomos e microempresas do Porriño afectados polos peches total ou parciais ocorridos coa ocasión das restricións aplicadas dende xaneiro.

David Alonso ofreceu “o asesoramento gratuíto que a través da técnico da Axencia de Desenvolvemento Local (ADL) prestamos nas oficinas de ‘Porremprego’, para todos aqueles solicitantes que non dispoñan de asesoría para tramitar as solicitudes”.

O concelleiro avogou por que “non teñamos que habilitar novas liñas de axuda pero se chegado o momento hai que asumir outra liña de crédito, haberá que valoralo. Ao mellor non serían axudas económicas directas senón outras medidas de apoio e incentivo ao consumo, por exemplo”, manifestou Alonso Bargiela.

Para rematar a presentación, José Manuel Fernández, presidente de “AHOSPOR” expresou “o agradecemento dos hostaleiros do Porriño ao concelleiro e a toda a corporación municipal por esta liña de axudas e agardemos que non sexan necesarias outras ao longo do ano”.

Do importe total do Plan Impulsa Porriño, a Deputación Provincial autorizou a utilización do 20% da liña 1 do Plan Concellos para financiar achegas económicas directas por importe de 57.861,02 euros. O resto é a achega que aporta o Concello con recursos propios na cantidade de 82.138,98 euros ata acadar a cifra total de 140.000 euros o que supón un 1% do orzamento municipal total en vigor.

O límite por beneficiario das axudas establécese na cantidade de 1.500 euros para aqueles sectores que sufriron o peche total e 1200 euros para aqueles outros que estiveran limitados no horario de apertura ao público ou sufriran perdas significativas.

O pleno aprobou o plan de axudas “Porriño Impulsa 2021″e decidiu a nova concesionaria da Piscina Municipal

O goberno municipal acadou a aprobación plenaria e, polo tanto, aceptase a proposta realizada pola mesa de contratación para adxudicar á firma “Soom Management”, a explotación da Piscina Municipal.  Esta empresa, que actualmente leva as piscinas municipais de Marín, Boiro e Cangas, foi a plica máis valorada, cunha oferta anual de 508.000 € e adquire o compromiso de subrogar ao persoal actual, de 24 traballadores, da piscina municipal.

O acordo tomouse esta tarde pleno municipal ordinario de marzo, na sesión retomada no punto no que se suspendeu o pasado mércores. Votaron a favor os sete concelleiros presentes hoxe (4 do PSOE, 2 do BNG e Manuel Carrera da UDDL). Non acudiron os concelleiros e concelleiras dos restantes grupos municipais.

A alcaldesa Eva García explicou que a convocatoria respondía ao principio de “unidade de acto” recollido na lexislación municipal vixente e polo tanto a sesión retomábase e rematábase hoxe. “E o mesmo pleno coa mesma orde do día que se celebra en dúas sesión. Non hai nin nulidade nin ilegalidade nesta convocatoria”, rematou a alcaldesa que citou que “tamén ese é o criterio” do secretario xeral do Concello, Eduardo Portela.

Lembremos que na primeira parte deste pleno, tomáronse dous acordos salientables e ambos por unanimidade dos 17 concelleiros da corporación. Deste xeito acordouse que o Concello do Porriño habilite a liña de axudas económicas directas aos sectores máis afectados pola Covid, cunha asignación total de 140.000 €.  O plan, chamado “Porriño Impulsa 2021” está destinado á hostalería, comercio e autónomos, os máis afectados polas restricións derivadas da pandemia actual. Tamén aprobouse por unanimidade unha modificación do orzamento por unha cantidade de 108.000 € para afrontar as achegas municipais a varios programas de contratación de persoal subvencionado que suporán a creación de 196 postos de traballo.

Tamén na primeira deste pleno tomou posesión como nova concelleira do grupo municipal do Partido Popular, Ascensión Rosario Costas que cubre a vacante deixada por Ana María Paradela.

O pleno tratará o plan de axudas “Porriño Impulsa 2021” e decidirá a nova concesionaria da Piscina Municipal

O pleno municipal ordinario que se celebrará este mércores 31, a partir das 18:00 horas, abordará a aprobación da liña de axudas económicas directas aos sectores máis afectados pola Covid, cunha asignación total de 140.000 €.  O plan, chamado “Porriño Impulsa 2021” está destinado á hostalería, comercio e autónomos, os máis afectados polas restricións derivadas da pandemia actual.

Na mesma sesión plenaria, inclúese unha modificación do orzamento por unha cantidade de 108.000 € para afrontar as contribucións municipais a varios programas de contratación de persoal subvencionado.

A corporación tamén decidirá se aceptar a proposta realizada pola mesa de contratación para adxudicar á firma “Soom Management”, a explotación da piscina municipal.  Esta empresa, que actualmente leva as piscinas municipais de Marín, Boiro e Cangas, foi a plica máis valorada, cunha oferta anual de 508.000 € e adquire o compromiso de subrogar ao persoal actual de 24 traballadores da piscina municipal.

Ademais, será trasladada á Corporación, unha proposta para unha declaración de apoio institucional á industria cárnica, sector moi vencellado a Porriño.  Na declaración de apoio é valorado que o sector da carne xera mil postos de traballo no municipio e preto de 250 millóns de euros na facturación.

Finalmente, nesta sesión tomará posesión como nova concelleira do grupo municipal do Partido Popular, Ascensión Rosario Costas que cubrirá a vacante deixada por Ana María Paradela.

Adxuntamos a orde do día en “pdf”

Pleno ordinario marzo 2021

Esta tarde tres comisións informativas prepararán a sesión de marzo

Esta tarde celebraranse tres comisións informativas que prepararán a sesión de marzo que se celebrará o vindeiro mércores 31.

A Comisión de Economía e Hacienda (18 h) tratará a modificación orzamentaria para a contribución do Concello á liña de axudas “Porriño Impulsa 2021” para hostalería, comercio e autónomos afectados polas restricións por mor da pandemia.

A operación mediante suplemento de crédito financiado co remanente do tesourería será de 82.138 euros que é a contribución municipal que completará os 57.861 euros que proporciona a Deputación ata acadar os 140.000 euros do importe total da axudas que dará o Concello aos sectores económicos máis afectados.

Doutra banda, esta tarde tamén se celebrará como unha comisión municipal de Urbanismo (18.30 h) e comisión de Deportes que coñecerá a proposta da mesa de contratación na licitación da prestación de servizos na Piscina Municipal.

 

Deixamos ligazón coa orde do día de cada comisión en “pdf”

Comisión de Economía

Comunicación da convocatoria

Comunicación da convocatoria (1) 

Concentración do sector profesional de salóns de peiteado e imaxe en demanda da redución do IVE

Coa lectura dun manifesto en demanda da redución ao 10% do IVE para o sector de salóns de peiteado, barberías e estética, rematou a concentración de profesionais e traballadores da bisbarra que se celebrou na praza do Concello, cunha gran participación e por espazo dunha hora.
 
 

A alcaldesa Eva Garcia, os membros do goberno municipal PSOE-BNG e concelleiros do PP, EUSon e UDDL da corporación porriñesa asistiron para amosar a súa solidariedade con estes profesionais. Tamén acudiron a alcaldesa de Mos e concelleiros doutros concellos da bisbarra.

Ao remate da concentración, Marcos Valverde agradeceu a participación e avogou “por non ter que repetila”.
 
 
 

A xunta de voceiros coñeceu o plan de axudas Covid para a hostalería, autónomos e micro empresas que se levarán ao próximo pleno municipal

O goberno municipal confía en que a corporación aprobe no próximo pleno municipal que se celebrará na última semana do mes, as bases do plan de axuda económica directa aos sectores máis afectados pola pandemia.

“Temos que comunicar que todos os grupos políticos expresaron o seu acordo con esta convocatoria de axudas á hostalería, empresas, autónomos e outras actividades que estaban pechadas total ou parcialmente”, dixo David Alonso, concelleiro de Promoción Económica en relación ao debate celebrado na reunión de portavoces municipais celebrada na tarde de onte.

“Agardamos as achegas que os grupos municipais poidan facer nos próximos días e confiamos en que este plan de axudas dotado con 140.000 euros sexa aprobado no pleno deste mes que celebraremos en breve”, engadiu Alonso Bargiela.

 O concelleiro de Promoción Económica que presentou a proposta na xunta de portavoces, sinalou que entre as liñas de axuda, “Porriño incorpora como novidade o que chamamos” liña 4 “que permitirá destinar a subvención municipal para sufragar os gastos de compra de mercadoría relacionada coa reapertura da actividade económica “, declarou.

As outras tres liñas que aparecen nas bases da convocatoria son para gastos de aluguer e gastos xerais (dende o 1 de xaneiro deste ano); gastos relacionados á implantación do comercio on-line; e para amortizar gastos correntes do cumprimento da normativa sanitaria anti-Covid.

A proposta presentada polo goberno municipal porriñés contempla unha contía destinada a esta liña de subvencións cun importe total de 140.000 euros.

Cóntase coa axuda da Deputación Provincial que autoriza a utilización do 20% da liña 1 do Plan Concellos para financiar achegas económicas directas por importe de 57.861,02 euros, aportando o Concello dos recursos propios a cantidade de 82.138,98 euros ata acadar a cifra total na presente convocatoria de 140.000 euros o que supón un 1% do orzamento municipal total en vigor.

O límite por beneficiario establécese na cantidade de 1.500 euros para aqueles sectores que sufriron o peche total e 1200 euros para aqueles outros que estiveran limitados no horario de apertura ao público ou sufriran perdas significativas.

Este programa de axudas económicas directas, caso de acadar a súa aprobación no próximo pleno da corporación municipal, publicarase no BOPPO, e de seguido, abriríase o prazo para presentar as solicitudes.

Ábrese prazo de inscrición para unha bolsa de formación e emprego, por acordo do Concello e empresas de automoción

O Concello do Porriño vén de reunirse en segunda sesión con empresas do sector da automoción para lanzar unha bolsa de formación e emprego no sector. David Alonso, concelleiro de Emprego mantivo hoxe unha reunión telemática con representantes de empresas do sector como “Ti Automotive”, “Magna Seating” e “Gestamp”.

As accións de preselección e formación dos interesados realízanse ao abeiro do programa “Porriño Accede” que convocará accións formativas e prácticas en empresas cara a inserción laboral das persoas participantes.

A partir do día de hoxe as persoas interesadas poderanse anotar na bolsa de formación, a través da páxina web de Porremprego ou enviando un correo electrónico á dirección formacion@porremprego.org.

Esta bolsa está dirixida a personas desempregadas.

Itinerarios formativos “Labora 2020” para persoas desempregadas

A Concellería de Emprego informa dos itinerarios formativos do programa “Labora 2020” da Deputación de Pontevedra. Trátase dun proxecto cofinancíado polo Fondo Social Europeo, de interese para persoas desempregadas do Porriño.

Son cursos que se imparten de xeito gratuito e destinados para quen se atope en algunha das seguintes situacións:  persoas desempregadas de longa duración; mozas e mozos menores de 30 anos non atendidos no Programa de Emprego Xuvenil; persoas maiores de 55 anos; persoas con discapacidade; inmigrantes; minorías étnicas e comunidades marxinadas.

Tamén a convocatoria abrangue a persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero, vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; persoas perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar; e finalmente, outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos servizos sociais. 

Para solicitar a preinscrición son necesarios os seguintes pasos: 

•             Solicitar a formación correspondente na oficina de emprego correspondente ou no portal da Consellería de Economía, Emprego e Industria (http://emprego.xunta.gal).

•             Facendo a preinscrición na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal/web/public/catalog/catalog-details.xhtml?idbduacproceduretype=72018166&siacode=2148482)

Os itinerarios formativos do proxecto Labora 2020 dispoñen dunha axuda económica de 13,45€ por día de asistencia para aquelas persoas que non teñan ingresos individuais de calquera natureza superiores ao 75% do IPREM e asistan ao 90% da formación.

 

O Concello ofrece asesoramento á hostalería, microempresas e autónomos para solicitar as axudas da Xunta

O Concello a través das oficinas de “Porremprego” ofrece asesoramento á hostalería, autónomos e microempresas que poidan estar interesados ​​en solicitar e acollerse á liña de axuda económica do II Plan de Rescate da Xunta de Galicia.

O asesoramento que xa se está a proporcionar polo persoal da Axencia Local de Emprego e Desenvolvemento (AEDL). Realizase en horario de mañá, entre 8:00 a 15:00 h.

É necesario solicitar cita no teléfono 986 33 82 17 ou por correo electrónico ao enderezo:  axente.emprego@oporrino.org

Deixamos   ligazóns coas diferentes liñas de axudas

2021-02, 17, Infografía II, TR500A, Autonomos

infografia-TR500C-hostalaria

2021-02, 17, Infografía II, TR500B, Microempresas

infografia-TR500D-outras-actividades