Empeza a substitución das papeleiras no Porriño, colocaranse cinceiros e ‘pipi-cans’ e aplicarase, de xeito rigoroso, a Ordenanza de Convivencia Cidadá

A Concellería de Limpeza, que dirixe Orlando Márquez, ven de iniciar a colocación das novas papeleiras en distintas partes do casco urbano do Porriño no que é o inicio dun proceso que abranguera todas as parroquias e que seguirá nas vindeiras semanas.

As novas papeleiras, indica o concelleiro, que teñen unha capacidade de 60 litros, evitan que o interior poida ser remexido por animais, coma paxaros ou gatos, e permiten que a retirada das bolsas do lixo se faga de xeito doado e limpo, en canto as mesmas se enchan, un proceso que pode facer a calquera hora do día, de maneira que se evite que estean cheas ou que haxa cheiros.

Estes novos recipientes virán a substituír aos existentes que, na maioría dos casos, están xa moi deteriorados e xunto con eles esta prevista a colocación de cinceiros e os popularmente coñecidos coma ‘pipi-cans’, con bolsas e dispensadores que teñen coma obxectivo manter as rúas limpas, facilitando a recollida das defecacións dos cans.

Neste sentido, o concelleiro subliña que os axentes da Policía Local aplicarán, de xeito rigoroso a Ordenanza Municipal de Convivencia Cidadá, Limpeza e Recollida de Residuos, que establece: “as persoas que conduzan cans e outros animais polas vías públicas, deberán levalos amarrados, impedindo que os mesmos depositen as súas dexeccións en calquera lugar destinado ao tránsito de peóns. No caso de que as dexeccións queden depositadas nas beirarrúas, en calquera zona peonil o una calzada, a persoa que leve ao animal está obrigada a súa limpeza”.

Orlando Márquez lembra que o incumprimento da obriga de recoller os excrementos dos cans ten establecida unha multa de ata 750€.

Bases de funcionamento dos postos de venda nas Festas do Cristo da Agonía 2017

De cando se celebra

Art 1.- A FESTA DO STO CRISTO 2017 celebraráse nas datas do  22 O 25 de setembro e RECRISTO dende 30 e 1 de outubro do 2017, dende 11h ata  04 h da madrugada de venres   24  e o luns 25 dende 11h ata 03h da madrugada . O día sábado 30 de 11h ata 03,30h da madrugada e domingo 1 de outubro dende 11h ata 02h da madrugada. Fora desas datas e horario non se permitirá a apertura de ningún posto na rúa asi mesmo da música dos locais.

Art 2.- A festa extenderáse polas seguintes rúas e plazas:  rúa Ramón Gonzalez e Manuel Rodriguez, at bar Colleo con pinzas, praza Arquitecto Antonio Palacios e Barrio San Benito e San Sebantian , rúa Pio XII e Servando Ramilo e como derradeira rúa Domingo Bueno , Avelino Villasuso e rúa Ramirans. .

Art 3.- Fora do recinto establecido non se permitirá o asentamento de ningún posto na rúa nin a venda ambulante de ningún producto.

II.- DOS POSTOS DE VENDA

Art.1.- Estableceránse  catro  clases de postos de venda:

 

  1. Postos gremiais. Son aqueles postos específicamente establecidos pola organización que desenvolvemen  labores, mostras, manifestacións artesanais etc. . A súa ubicación, adxudicación, deseño, tamaño etc .., serán determinados pola organización en función das necesidades e actividades de cada cual e do sitio disponible.
  2. Postos gremiaes de venda de artículos.
  3. Postos degustación e venda de comidas. Son aqueles postos de venda de comidas e bebidas a nivel particular. A organización perservará para estes postos únicamente os emprazamentos de barrio San Benito e Barrio San Sebastian .

 

  1. Donos de establecementos privados: Son aqueles donos de establecementos como tabernas, bares , bodegas , restaurantes, negocios de venda de productos, con sede social no Porriño, que soliciten asentarse na vía pública diante do seu negocio, e ser atendidos no seu beneficio.Consistirá nun stand de tamaño variable según o espazo disponible contextualizado . ( Estos postos solo estarán autorizados no caso de que a organización non necesite ese espacio e sempre que as condicións da rúa, á criterio da organización o permita). As terrazas soamente permitense no caso daqueles propitarios que cumpran o canon de abono anual da ordenanza, non podendo ampliar dita terraza.

 

  1. Cada posto disporá da súa propia electricidade, ben mediante boletins de fenosa ou xeneradores.

 

  1. Aportarase no momento da súa inscripción foto, medidas do stand e documentación obrigatoria, asi como tipo de actividade

 

Art.2.- non se  admite a palla, este elemento  decorativo non está permitida .

Asi mesmo o uso de animales.

Art. 3.– A instalación dos postos dos barrios San Benito e San Sebastián , de degustacións, que dispoñan de cociñas, bombonas, asadores, parrillas ,brasas, deberán estar protexidos xa que poden supoñer un perigro para as persoas. A organización non se fai responsable dos danos ocasionados por este tipo de instalacións.

Os toldos soamente serán de cor brancos, granates ou negros, ou ben de teas de saco.

Art. 5.- Non se permitirá  música, fora do horario esteblecido poila lei..

Art 6.- Todos os postos deberán presentar a maior hixiene e limpeza posible.

Art 7.- No momento da procesión do Sto Cristo as terrazas e todos os obstáculos que poidan ocasionar a boa organización de dita procersión non estarán permitidos.

III.- DA SOLICITUDE DOS POSTOS DE VENDA

Art 1.-

 Prescricións : Para obter  posto de venda na festa DO STO CRISTO  hai que porse en contacto  no tf 986335000 (Concello do Porriño) onde se facilitará información xeral de dita festa en horario de luns a venres de  09h ata 14h, dende o día 03 de  AGOSTO ao 15 de SETEMBRO.

Rematado dito prazo , e unha vez aceptado o posto , informaráse o correspondente   pago de taxas previsto na Ordenanza municipal en vigor,.

Aceptacións: Unha vez  cumprimentado o pago de ditas taxas no Oral (Deputación Provincial de Pontevedra)o lugar correspondente de ocupación, o asinará a empresa organizadora de distribucións de ditos postos.

Ditos impresos e xustificacións de pago entregararánse nas dependencias do Concello do Porriño en horario de luns a venres de 09h ata 14h. dende o 15 ata o 18 de setembro incluídos.

Non se admitirá ningún posto sen o recibo xustificante de pago .

Taxas.- Ordenanza reguladora da taxa por instalación de postos, situados en terreo público , asi como industrais na rúa ambulantes estipula a cota de aplicación por posto de venda que será  de 1,32 € /m2 día .

Asinación de postos.- O día 13 de setembro asinarase o lugar exacto onde se ubicará dito posto, dita responsabilidade quedará a cargo da empresa productora asinado para elo.

Queda prohibido tasantemente o aluguer ou cesións a terceiros dos postos asinados.

 

IV.- DA MONTAXE DOS POSTOS DE VENDA

Art 1.-  Todos os postos de venda deberán estar montados entre o día xoves  21 ao venres 22 de madrugada de setembro nas festas do sto Cristo.

Art 3.- Non se poderá ampliar os postos con mesas adicionaes ou plataformas, toldos etc.  Apertura o venres  21 ás 10h da mañá.

Art 4- Durante o desenvolvemento de dita festa , quedará prohibido a entrada e saída de vehículos, nin obstáculos dentro dos recintos da festa.

V.-  DAS MERCANCIAS

Art 1.- Os productos de venda deberán ser naturaes, autoctonos feitos a man, ou elaborados na casa, de caracteristicas artesanaes, e ancestraes.

Art 2.- Queda totalmente prohibido a exposición e uso de animaes vivos.

VI.- DAS COMIDAS

Art 1.- Os postos de comidas deberán  coidar estremadamente os seus menús e o servizo, tendo en conta as seguintes  normas:

  1. Os postos de comidas  deberán estar en  lugares autorizados pola organización
  2. A louza e cubertería NUNCA será usada ninguna fonte  de auga , específicamente a fonte der San Benito nin fontes de San Sebastian
  3. Non se permitirán manteis de plásticos e servilletas soamente de pano ou papel oscuro.

 VII- DOS VENDEDORES MONTAXE E DESMONTAXE  RECRISTO

Art 1.- Unha vez rematada as festas  o día da madrugada do luns 25 de setembro, todos os postos da venda deberán estar desmontados e o seu recinto limpo. Asi mesmo nas festas do RECRISTO horarios de montaxe na madrugada do xoves 28 de setembro e desmontaxe o domingo dia 1 de outubro de madrugada. As barras dos establecementos non teñen que ser desmontados durante a celebración das festas.

Art 2.- A organización  a través da empresa organizadora así como a Policía local e protección civil do Porriño velará polo estricto e riguroso cumplimento das presentes bases

No Porriño  02 de agosto  do 2017

Alcalde acctal

  1. Manuel Carrera Punzon

A Confederación do Miño-Sil empeza a recuperación das beiras do Louro nunha actuación que completará o Concello con varias actuacións nas vindeiras semanas

O alcalde accidental do Porriño, Manuel Carrera, xunto coa concelleira Soledad Girón e o concelleiro Orlando Márquez, acompañaron este xoves ao presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Francisco Marín, e a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana María Ortiz, na visita que fixeron ás obras iniciadas pola Confederación, na beira do río Louro ao seu paso pola vila.

O proxecto, que ten un orzamento total de de 62.000€, abrangue varias actuacións en diferentes treitos que suman, en conxunto, máis dun quilómetro de lonxitude e que reforzarán as beiras máis afectadas pola subida das augas nas épocas de choiva.

Para as mesmas empregaranse troncos, estacas verticais, de piñeiro, e a parte superior estará recuberta de terra vexetal que facilitara a reforestación da mesma con especie propias da zona. Así mesmo, haberá unha actuación na senda, que ten partes moi danadas e que, coma lembrou o alcalde accidental, é moi empregada no so polos porriñeses, senón polos peregrinos, dado que a mesma é parte do Camiño Portugués a Santiago.

A actuación da da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil estará completada por outras cinco que porá en marcha o Concello do Porriño nas vindeiras semanas para a mellora de camiños, e que contarán cun orzamento duns 45.000€.

14 pilotos competirán por levarse o vindeiro sábado, día 5 de agosto, o ‘II Open Internacional Concello do Porriño F5J2017’ de Aeromodelismo

Catorce pilotos teñen confirmada a súa participación, o vindeiro sábado, día 5 de agosto, no ‘II Open Internacional Concello do Porriño F5J2017’ de Aeromodelismo, que terá lugar en Pontellas dende as 10 e media da mañá, organizado polo Club Furaventos do Porriño.
 
Trátase de sete españois e sete portugueses que contenderán nesta proba valedeira para o Trofeo Ibérico e, coma novidade, para o ‘Intertour’.
 
Os participantes son:
José Araújo Liga Aer. do Cávado (Portugal)
José Antonio Orviz Central de Asturias (España)
Carlos Casqueiro Furaventos (España)
Luis M González Radiocontrol Sevilla (España)
José M Quintas Araxiñas (España)
José Rocha Liga Aer. do Cávado (Portugal)
Oscar Lopes Liga Aer. do Cávado (Portugal)
Rui M. Paiva LIPA (Portugal)
Vitor Gandarela Liga Aer. do Cávado (Portugal)
Alejandro Martínez Central de Asturias (España)
Gonzalo Moreno Estepona (España)
José Enrique Palacios Las Marismas (España)
Nuno Mota Liga Aer. do Cávado (Portugal)
António Coutinho LIPA (Portugal)
 
Dada a ausencia de Julio Contreras, líder do certame, os portugueses Óscar Lópes, Rui Paiva y José Araujo terán unha boa oportunidade de aumentar as súas opción para levarse o trofeo final o vindeiro mes de setembro en Madrid.

Este xoves, día 3, na Praza de Antonio Palacios, proxección da película ‘Trolls’

Este xoves, día 3 de agosto, ás 9 e media da noite, na Prza Arquitecto Antonio Palacios, ‘Trolls’, unha película do ano 2016, para todos os públicos.

Coñecidos polos seus pelos de cores, tolos e máxicos, os Trolls son as criaturas máis felices e alegres que irrompen no mundo da canción. Pero o seu mundo de arco da vella e cupcakes cambiará para sempre cando o seu líder Poppy (Anna Kendrick) debe embarcarse nunha misión de rescate que a levará moi lonxe do único mundo que sempre coñeceu.

A fin de semana Budiño celebra a Festa na honra a San Salvador

A vindeira fin de semana,  sábado e domingo, 5 e 6 de agosto, organizada pola Comisión de Festas San Blas de Budiño 2018, a parroquia de Budiño celebra a Festa na honra a San Salvador. A mesma empezará ás 11 da mañá do sábado coa misa cantada pola Coral Polifónica do Centro Cultural A Forna e a procesión co grupo de gaitas ‘O son da Forna de Budiño’.

O domingo, logo da misa, ás 2 da tarde chegará a hora do ‘Xantar Popular’ no Torreiro da Forna. Pódense facer as reservas chamando aos teléfonos 605 209 580, preguntando por Balbino, ou ao 653 623 037, preguntando por Vanessa.

Dende as 6 da tarde ‘Verbena’ amenizada pola Orquestra Estrellamar e o Trío Surprise.

Chenlo prepara a ‘IX Festa do Cabrito ao Espeto’, que se celebrará o vindeiro domingo, día 6 de agosto

O vindeiro domingo, 6 de agosto, Chenlo celebrará a “IX Festa do Cabrito ao Espeto”. O campo de fútbol, en Chan da Carreira, será o escenario deste evento que permite recuperar a forma tradicional de cociñar o cabrito nesta zona.

A implicación de todos os vecinos que participan na organización consiguen que, na súa novena edición, a Festa do Cabrito de Chenlo sexa xa un referente na provincia. Dende a organización esperan repetir o éxito das pasadas e recibir a unhas 2.000 persoas .

A partir das 11 da mañá terá lugar unha degustación de pinchos, e dende primeira hora, a comisión organizadora comezará a asar os cabritos que, arredor da 1 e media da tarde, se servirán na comida popular.

Os prezos serán os mesmos da anterior edición: 20€ por cada ración de cabrito, 12€ a ración de churrasco, 180€ un cabrito enteiro e 90€ medio cabrito. Todas as racións inclúen empanada, patacas, bebida, pan, café e un pedazo de rosca.

Durante toda a xornada amenizará a festa un grupo de gaiteiros e, xa pola tarde actuará o grupo musical 3.COM e levarase a cabo o sorteo dun Cabrito dos Cabreiros de Chenlo e varios agasallos entre todos os asistentes.

O evento completarase coa Ruta Cabalar que se desenvolverá pola tarde, a partir das 5, e a actuación musical e dj Mark Novo.