A concelleira de Benestar pecha os Campamentos de Verán do Porriño nos que participaron, dende o mes de xullo, 40 nenas e nenos cada semana

A concelleira de Benestar, Soledad Girón, pechou, coa entrega de diplomas ás cativas e cativos participantes, os Campamentos de Verán do Porriño, que o Concello organizara dende o pasado 3 de xullo, coa colaboración da Deputación de Pontevedra.

Como subliñou a concelleira, o obxectivo destes campamentos é o de “fomentar a conciliación familiar” durante os meses de lecer, impulsar a interacción e a integración entre todos os asistentes aos mesmos.

Nos campamentos, que duraron 6 semanas, e que foron totalmente de balde, participaron, cada semana, 40 nenas e nenos empadroados no Porriño e nados entre os anos 2005 e 2011.

Soledad Girón salienta que durante estas semanas, as rapazas e rapaces desenrolaron diferentes actividades que tiveron moito que ver co respecto á natureza, coa súa conservación e coidado, impulsando acción de reciclaxe.

Así mesmo, outro dos eixos destas semanas de convivencia foi unha “aposta afouta pola igualdade”: a mesma estivo presente en cada unha das propostas que se levaron adiante estes días nos diferentes escenarios polos que foron movéndose ás rapazas e rapaces participantes.

Nas vindeiras festas de Nadal, a Concellería de Benestar volverá a organizar estes campamentos, que durarán 15 días, requiriran aos cativos e cativas os mesmos requisitos que  nestas actividades de verán, e terán o mesmo obxectivo: facilitar a conciliación familiar.

Empeza a substitución das papeleiras no Porriño, colocaranse cinceiros e ‘pipi-cans’ e aplicarase, de xeito rigoroso, a Ordenanza de Convivencia Cidadá

A Concellería de Limpeza, que dirixe Orlando Márquez, ven de iniciar a colocación das novas papeleiras en distintas partes do casco urbano do Porriño no que é o inicio dun proceso que abranguera todas as parroquias e que seguirá nas vindeiras semanas.

As novas papeleiras, indica o concelleiro, que teñen unha capacidade de 60 litros, evitan que o interior poida ser remexido por animais, coma paxaros ou gatos, e permiten que a retirada das bolsas do lixo se faga de xeito doado e limpo, en canto as mesmas se enchan, un proceso que pode facer a calquera hora do día, de maneira que se evite que estean cheas ou que haxa cheiros.

Estes novos recipientes virán a substituír aos existentes que, na maioría dos casos, están xa moi deteriorados e xunto con eles esta prevista a colocación de cinceiros e os popularmente coñecidos coma ‘pipi-cans’, con bolsas e dispensadores que teñen coma obxectivo manter as rúas limpas, facilitando a recollida das defecacións dos cans.

Neste sentido, o concelleiro subliña que os axentes da Policía Local aplicarán, de xeito rigoroso a Ordenanza Municipal de Convivencia Cidadá, Limpeza e Recollida de Residuos, que establece: “as persoas que conduzan cans e outros animais polas vías públicas, deberán levalos amarrados, impedindo que os mesmos depositen as súas dexeccións en calquera lugar destinado ao tránsito de peóns. No caso de que as dexeccións queden depositadas nas beirarrúas, en calquera zona peonil o una calzada, a persoa que leve ao animal está obrigada a súa limpeza”.

Orlando Márquez lembra que o incumprimento da obriga de recoller os excrementos dos cans ten establecida unha multa de ata 750€.

Vías e Obras segur adiante cos traballos de conexión a Rede Municipal de Saneamento, agora no barrio de Albarín, en Atios, cun orzamento de 79.000€ con cargo ao Plan Concellos da Deputación

A Concellería de Vías e Obras está a levar a cabo os traballos de conexión á rede municipal do saneamento do núcleo de poboación de Albarín, na parroquia de Atios, de xeito que as vivendas deste barrio teñan resolta a mesma nun prazo máximo de 3 meses.

Como sinala o alcalde accidental, Manuel Carrera, as obras, orzamentadas en preto de 79.000€, con cargo ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, “abranguen a reposición completa do pavimento de toda esta zona”.

Esta obra súmase a outras xa rematadas, ou en proceso, en varios lugares do Porriño, como a que está en marcha no barrio de A Pereira-Contrasto, na parroquia de Torneiros, nos que investirá 150.000€, tamén con cargo aos orzamentos correspondentes a O Porriño do ‘Plan Concellos’ da Deputación de Pontevedra,e que garantirán a conexión á rede de saneamento de 30 familias.

Vías e Obras inviste 150.000€ con cargo ao Plan Concellos da Deputación nos traballos de conexión ao saneamento de A Pereira-Contrasto, en Torneiros

A Concellería de Vías e Obras ven de acometer o inicio dos traballos de conexión á rede de saneamento do barrio de A Pereira-Contrasto, na parroquia de Torneiros, nos que investirá 150.000€, con cargo aos orzamentos correspondentes a O Porriño do ‘Plan Concellos’ da Deputación de Pontevedra.

Segundo indica o alcalde accidental, Manuel Carrera, as obras, que permitirá aos veciños deste lugar que as súas casas estean enlazadas abranguen en realidade tres colectores: o primeiro de 500 metros lineais, o segundo de 108 e o terceiro de 300 metros, cunha tubaxe de policloruro de vinilo (PVC) de 315 milímetros de diámetro.

Cada un destes colectores levará incluídos os seus pozos: o primeiro treito, 16 en total, o segundo, 4 e o terceiro, 8. Ademais, realizarase a reposición integral do pavimento e firme desta  parte da parroquia.

Este traballo, que levará varias semanas, forma parte do proxecto de extensión do saneamento municipal a todas e todos os veciños do Porriño, un compromiso que adquirira o Goberno municipal ao principio deste mandato, como lembra Manuel Carrera, e que levouse adiante os dous anos pasados e seguirá os dous seguintes con obras coma a actual.

O alcalde accidental lembra que, hai uns meses, se comprometerá a facer esta obra que “fora solicitada hai anos polos veciños” e que permitirá que unhas 30 vivendas estean xa unidas á rede municipal.

Bases de funcionamento dos postos de venda nas Festas do Cristo da Agonía 2017

De cando se celebra

Art 1.- A FESTA DO STO CRISTO 2017 celebraráse nas datas do  22 O 25 de setembro e RECRISTO dende 30 e 1 de outubro do 2017, dende 11h ata  04 h da madrugada de venres   24  e o luns 25 dende 11h ata 03h da madrugada . O día sábado 30 de 11h ata 03,30h da madrugada e domingo 1 de outubro dende 11h ata 02h da madrugada. Fora desas datas e horario non se permitirá a apertura de ningún posto na rúa asi mesmo da música dos locais.

Art 2.- A festa extenderáse polas seguintes rúas e plazas:  rúa Ramón Gonzalez e Manuel Rodriguez, at bar Colleo con pinzas, praza Arquitecto Antonio Palacios e Barrio San Benito e San Sebantian , rúa Pio XII e Servando Ramilo e como derradeira rúa Domingo Bueno , Avelino Villasuso e rúa Ramirans. .

Art 3.- Fora do recinto establecido non se permitirá o asentamento de ningún posto na rúa nin a venda ambulante de ningún producto.

II.- DOS POSTOS DE VENDA

Art.1.- Estableceránse  catro  clases de postos de venda:

 

  1. Postos gremiais. Son aqueles postos específicamente establecidos pola organización que desenvolvemen  labores, mostras, manifestacións artesanais etc. . A súa ubicación, adxudicación, deseño, tamaño etc .., serán determinados pola organización en función das necesidades e actividades de cada cual e do sitio disponible.
  2. Postos gremiaes de venda de artículos.
  3. Postos degustación e venda de comidas. Son aqueles postos de venda de comidas e bebidas a nivel particular. A organización perservará para estes postos únicamente os emprazamentos de barrio San Benito e Barrio San Sebastian .

 

  1. Donos de establecementos privados: Son aqueles donos de establecementos como tabernas, bares , bodegas , restaurantes, negocios de venda de productos, con sede social no Porriño, que soliciten asentarse na vía pública diante do seu negocio, e ser atendidos no seu beneficio.Consistirá nun stand de tamaño variable según o espazo disponible contextualizado . ( Estos postos solo estarán autorizados no caso de que a organización non necesite ese espacio e sempre que as condicións da rúa, á criterio da organización o permita). As terrazas soamente permitense no caso daqueles propitarios que cumpran o canon de abono anual da ordenanza, non podendo ampliar dita terraza.

 

  1. Cada posto disporá da súa propia electricidade, ben mediante boletins de fenosa ou xeneradores.

 

  1. Aportarase no momento da súa inscripción foto, medidas do stand e documentación obrigatoria, asi como tipo de actividade

 

Art.2.- non se  admite a palla, este elemento  decorativo non está permitida .

Asi mesmo o uso de animales.

Art. 3.– A instalación dos postos dos barrios San Benito e San Sebastián , de degustacións, que dispoñan de cociñas, bombonas, asadores, parrillas ,brasas, deberán estar protexidos xa que poden supoñer un perigro para as persoas. A organización non se fai responsable dos danos ocasionados por este tipo de instalacións.

Os toldos soamente serán de cor brancos, granates ou negros, ou ben de teas de saco.

Art. 5.- Non se permitirá  música, fora do horario esteblecido poila lei..

Art 6.- Todos os postos deberán presentar a maior hixiene e limpeza posible.

Art 7.- No momento da procesión do Sto Cristo as terrazas e todos os obstáculos que poidan ocasionar a boa organización de dita procersión non estarán permitidos.

III.- DA SOLICITUDE DOS POSTOS DE VENDA

Art 1.-

 Prescricións : Para obter  posto de venda na festa DO STO CRISTO  hai que porse en contacto  no tf 986335000 (Concello do Porriño) onde se facilitará información xeral de dita festa en horario de luns a venres de  09h ata 14h, dende o día 03 de  AGOSTO ao 15 de SETEMBRO.

Rematado dito prazo , e unha vez aceptado o posto , informaráse o correspondente   pago de taxas previsto na Ordenanza municipal en vigor,.

Aceptacións: Unha vez  cumprimentado o pago de ditas taxas no Oral (Deputación Provincial de Pontevedra)o lugar correspondente de ocupación, o asinará a empresa organizadora de distribucións de ditos postos.

Ditos impresos e xustificacións de pago entregararánse nas dependencias do Concello do Porriño en horario de luns a venres de 09h ata 14h. dende o 15 ata o 18 de setembro incluídos.

Non se admitirá ningún posto sen o recibo xustificante de pago .

Taxas.- Ordenanza reguladora da taxa por instalación de postos, situados en terreo público , asi como industrais na rúa ambulantes estipula a cota de aplicación por posto de venda que será  de 1,32 € /m2 día .

Asinación de postos.- O día 13 de setembro asinarase o lugar exacto onde se ubicará dito posto, dita responsabilidade quedará a cargo da empresa productora asinado para elo.

Queda prohibido tasantemente o aluguer ou cesións a terceiros dos postos asinados.

 

IV.- DA MONTAXE DOS POSTOS DE VENDA

Art 1.-  Todos os postos de venda deberán estar montados entre o día xoves  21 ao venres 22 de madrugada de setembro nas festas do sto Cristo.

Art 3.- Non se poderá ampliar os postos con mesas adicionaes ou plataformas, toldos etc.  Apertura o venres  21 ás 10h da mañá.

Art 4- Durante o desenvolvemento de dita festa , quedará prohibido a entrada e saída de vehículos, nin obstáculos dentro dos recintos da festa.

V.-  DAS MERCANCIAS

Art 1.- Os productos de venda deberán ser naturaes, autoctonos feitos a man, ou elaborados na casa, de caracteristicas artesanaes, e ancestraes.

Art 2.- Queda totalmente prohibido a exposición e uso de animaes vivos.

VI.- DAS COMIDAS

Art 1.- Os postos de comidas deberán  coidar estremadamente os seus menús e o servizo, tendo en conta as seguintes  normas:

  1. Os postos de comidas  deberán estar en  lugares autorizados pola organización
  2. A louza e cubertería NUNCA será usada ninguna fonte  de auga , específicamente a fonte der San Benito nin fontes de San Sebastian
  3. Non se permitirán manteis de plásticos e servilletas soamente de pano ou papel oscuro.

 VII- DOS VENDEDORES MONTAXE E DESMONTAXE  RECRISTO

Art 1.- Unha vez rematada as festas  o día da madrugada do luns 25 de setembro, todos os postos da venda deberán estar desmontados e o seu recinto limpo. Asi mesmo nas festas do RECRISTO horarios de montaxe na madrugada do xoves 28 de setembro e desmontaxe o domingo dia 1 de outubro de madrugada. As barras dos establecementos non teñen que ser desmontados durante a celebración das festas.

Art 2.- A organización  a través da empresa organizadora así como a Policía local e protección civil do Porriño velará polo estricto e riguroso cumplimento das presentes bases

No Porriño  02 de agosto  do 2017

Alcalde acctal

  1. Manuel Carrera Punzon

Ducias de persoas renden homenaxe a 9 veciños do Porriño asasinados polo exército golpista de Franco en 1936

O lugar da ‘Volta da Moura’, foi o escenario, este domingo día 6 de agosto, da homenaxe  a 9 veciños do Porriño que foron asasinados polo Exército franquista días despois do golpe de Estado de xullo de 1936.

Os voceiros do Grupo Municipal socialista no Concello do Porriño, Soledad Girón, do BNG, Pedro Pereira, e de EU-SON, Pedro Ocampo, ademaís do concelleiro Orlando Mázquez, estiveron presentes no acto ao que acudiron ducias de persoas, entre elas familiares dos represaliados, veciños, amigos e os alcaldes de Tui, Enrique Cabaleiro, e de Salceda, Marcos Besada.

Un monumento, obra do artista Marcos Escudero, lembra para sempre a Víctor Valverde Mayo, oficial primeiro do Concello do Porriño, Domingos Carpintero, Juan Grova, Marcelino Rey e Demetrio Pérez Mayo, gardas municipais, Adolfo Pérez Mayo, Juan Carpintero e Daniel Pérez Sebes, vixiantes de arbitrios, e Luciano Baladrón, porteiro, todos eles axustizados logo de ser sacados pola forza das súas casas e levados ata a ‘Volta da Moura’ en dúas quendas.

Os seus nomes están a carón da Oliveira na que cada 14 de abril, Día da República, por iniciativa da ‘Asociación Levada Libre’, de Tui, faise unha homenaxe ás persoas que asasinadas polos golpistas hai xa 81 anos.

Xunto aos nomes destes nove veciños do Porriño, noutra das caras do monumento, están esculpidos os das súas mulleres e compañeiras, Asunción, Carmiña, Emilia, Manuela, Carmen, Consolación de la Asunción e Elvira, que como se indicará na mesma pedra, “a pesar da dor infinda, preservaron con orgullo e dignidade todo o lume que portaban os seus ollos e agromara e florecera”.

A Concellería de Vías e Obras acomete, con dúas achegas da Deputación de Pontevedra por valor de 60.000€ a substitución do tellado da Escola Unitaria de Covelo, en Atios

A Concellería de Vías e Obras está a levar a cabo a substitución do tellado da antiga Escola Unitaria de Covelo, en Atios, dada a súa perigosidade para os veciños. A cuberta, coma subliña o alcalde accidental Manuel Carrera, estaba nun estado de total deterioro, polo que era “moi urxente” realizar este traballo dado que as filtracións poderían causar o derrubo da mesma.

A obra, que se fai con cargo a dúas achegas da Deputación de Pontevedra, abrangue a colocación dunha nova cuberta metálica de 3.800 quilos de peso, con tella cerámica sobre unha superficie total de 390 metros cadrados.

O tellado, “no que levamos traballando xa varias semanas”, estará rematado nuns días e “non so garantirá totalmente a seguridade das veciñas e veciños de Atios que se acheguen a este lugar, senón que facilitará a realización do labor de recuperación da propia Escola Unitaria”, salienta Manuel Carrera quen lembra que o orzamento total para rematar a substitución do teito é de 60.080,71€.