O ORAL, o órgano desconcentrado da Deputación de Pontevedra encargado de colaborar cos concellos (entre eles O Porriño) na xestión, inspección e recadación dos tributos locais, informa que está aberto o prazo para solicitar o que chama “plan personalizado de pagos COVID-19”.
O citado prazo permitirá pagar os recibos de IBI, IAE e IVTM (vehículos ou circulación) xuntos ou individualmente ata en 6 meses, tendo en conta as especiais circunstancias que concorren este ano a causa da antedita pandemia.

O prazo para solicitudes rematará o 15 de xuño. Pódese presentar a solicitude a través da Oficina Virtual Tributaria do propio ORAL ou en ben en calquera das oficinas presenciais deste órgano con cita previa chamando ao número 886211400.
Lembramos que no Porriño, a oficina presencial do ORAL atópase na rúa Pinar, 5 baixo, cun horario de luns a venres, de 9 a 14 horas.