A sesión ordinaria correspondente a setembro celebrarase mañá mércores 25. Comezará ás 18 horas.

Salientar que ademáis da aprobación de actas de sesions anteriores e dación de conta de decretos da alcaldía, incluense 4 mocións e a comunicación da renuncia da concelleira Ana Belén Crespo, do grupo municipal do BNG.

Asimesmo se tratará fora da orde do día unha proposta de acordo, como asunto urxente, que presentará o goberno municipal. Tratase de determinar os festivos locais para o ano 2020 que serán 11 de xullo, San Benito, e 28 de setembro,  Luns do Cristo.