Lourdes Moure, concelleira de Educación representou ó Concello no acto central do Día Europeo dos Minerais que se celebrou en Porriño, na canteira da firma “Blockdegal”. 

Un grupo de estudiantes do IES Ribeira do Louro participou nunha visita guíada pola canteira que é unha das máis grandes adicadas a extracción de granito “Rosa Porriño”e que se manten en funcionamento. 

O acto foi organizado polo Centro Tecnolóxico do Granito para afondar no coñecemento da actividade mineira, especialmente, a través da mocedade porriñesa. 

A concelleira dirixiu unhas palabras ós mozos e mozas que participaron na visita ás instalacións para que tomarán conciencia “da importancia que tivo e ten para O Porriño o sector da pedra e derivados que poden supoñer para algúns de vos unha futura saida profesional”, indicoulles Loures Moure.