Porriño é o concello da provincia que mellor combate a crise demográfica

Os datos aportados esta semana polo Instituto Galego de Estadística (IGE) son concluintes: Porriño é o concello da provincia que mellor combate a crise demográfica. No ano 2018 Porriño tivo un saldo vexetativo positivo é dicir máis nacementos que defuncións. Segundo o departamento do padrón municipal en 2018 tivemos 180 nacementos e producironse 121 falecementos en Porriño.

O dato inscríbese na tendencia positiva de crecemento poblacional que presenta Porriño pois segundo recolle o Instituto Galego de Estadística, na última década Porriño medrou poboación con 2.626 habitantes, unha excepción fronte a dinámica galega de desertización demográfica.

“Porriño está a medrar espectacularmente en todos os eidos. O crecemento demográfico está íntimamente vencellado coa recuperación económica que presenta noso pobo nos últimos anos, evidenciado en numerosos indicadores”, valorou Eva García de la Torre. A alcaldesa lembrou que o propio IGE refire que Porriño “é o concello con mellor ratio que conta con máis altas de cotizantes da Seguridade Social, presentando a mellor ratio entre os concellos pontevedreses incluso que Vigo con 7.714 altas nos derradeiros dez anos”. Tamén a alcaldesa citou o dato publicado hai un mes pola Zona Franca que refería que “Porriño é o concello co segundo mellor índice de dinamismo empresarial no ámbito da Zona Franca, despois da cidade de Vigo”. Segundo datos dese organismo público no primeiro semestre en Vigo crearonse 287 empresas. E a continuación é O Porriño o concello con máis sociedades creadas, nada menos que 35 novas empresas, grazas ó seu gran peso industrial cos polígonos de A Granxa e As Gándaras. Con respecto a outros concellos da área metropolitana, Porriño supera a Nigrán e Redondela que contabilizan 16 y 15 novas empresas respectivamente. Asimesmo Porriño marca unha notoria diferencia en relación con Mos que rexistrou a creación no que vai de ano de 8 empresas. Nese eido a alcaldesa refiriu como “última evidencia” a chegada de Amazon coa estación loxística que instala este verán en Porriño coa repercusión que acadou a noticia.

O Concello como institución “tamén goza de boa saúde económica como ven de referir tamén esta semana o Ministerio de Hacienda no seu informe sobre débeda viva municipal”. Eva García relacionou que “lamentablemente o que estamos a sufrir en Porriño é un bloqueo político pola irresponsabilidade do Partido Popular tanto como oposición municipal que impide o pagamento das facturas pendentes con maniobras coma a que motivou a cancelación do pleno municipal do martes e as políticas obstruccionistas da Xunta de Galicia que pon todas as trabas posibles para favorecer a Mos en detrimento de Porriño na instalación de novas empresas”.

Cancelouse por un erro administrativo o pleno municipal que ía celebrarse este serán

O Concello de Porriño informa que a sesión plenaria da corporación municipal que ía celebrarse este serán ás 19 horas, cancelouse. O motivo é un erro administrativo na redacción da convocatoria.
O goberno municipal “lamenta que esa circunstancia fose aproveitada políticamente polo Partido Popular para anunciar que ía a solicitar a inválidez dos posibles acordos que se adoptaran na sesión”.
“Resulta altamente contradictorio que o PP reivindique o pago das facturas pendentes e cando atopámonos ante unha sesión plenaría na que figuraban duas propostas que facilitarían o pago de máis de dous millóns de euros en débedas, poñan impedimentos para a celebración do pleno”, segundo o goberno municipal.
Ningún voceiro municipal, tampouco o xefe da oposición, puxera reparo algún a celebración do pleno municipal adiantado para o día de hoxe, por motivos persoais da alcaldesa, Eva García, cando esta circunstancia fora comentada durante unha das comisións municipais preparatorias celebradas na derradeira semana.

Lembramos que na sesión plenaria cancelada destacaban as propostas de aprobación de sendas modificacións de crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería para dispoñer de líquidez e afrontar o pago de facturas pendentes dos últimos exercicios.
Unha das propostas era para aboar ós acreedores que figuran na conta “413” por gastos relativos a moi diversos proveedores: telefonía, servicios, suministros, publicidade, reparación de vehículos, cultura, proxectos e direccións de obras, entre outros. O importe de todas esas facturas pendentes suma a cantidade 1.781.923 euros.
A outra proposta era para aboar facturas reclamadas por vía xudicial que suman un importe global de 473.000 euros.

A Corporación Local celebrará o martes pleno municipal

A Corporación Municipal de Porriño celebrará este martes día 30 pleno ordinario coa orde do día que detallamos a continuación. 

Destacan as propostas de aprobación de sendas modificacións de crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería para dispoñer de líquidez e afrontar o pago de facturas pendentes dos últimos exercicios. 

Unha das propostas é para aboar ós acreedores que figuran na conta “413” por gastos relativos a moi diversos proveedores: telefonía, servicios, suministros, publicidade, reparación de vehículos, cultura, proxectos e direccións de obras, entre outros. O importe de todas esas facturas pendentes suma a cantidade 1.781.923 euros. 

A otra proposta é para aboar facturas reclamadas por vía xudicial que suman un importe global de 473.000 euros. 

A sesión plenaria que incluirá mocións, rogos e preguntas comezará ás 19 horas. 

 

 

Amazon e o Concello do Porriño anuncian a apertura este verán dunha estación loxística que vai xenerar 60 postos de traballo

A firma multinacional de venta “on line” Amazon e o Concello de Porriño anuncian a inminente apertura dunha nova neste termo municipal e que vai xenerar 60 postos de traballo. Segundo os plans de “Amazon” a nova estación abrirá este verán nunha superficie de 4.000 metros cuadrados con 30 traballadores. Ö mesmo tempo “Amazon” contratará a dúas empresas de reparto independentes que contratarán a 30 conductores que recollerán na central loxística de Porriño os paquetes e realizarán os repartos por Vigo y sua área metrpolitana así como en Pontevedra e resto da provincia.
A xuizo da alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, “para nosa vila é unha enorme satisfacción saber que unha empresa tan emblemática internacionalmente e coa repercusión que ten a nivel mundial teña elixido Porriño para establecerse. Para nós é unha confirmación da importancia que temos económica e industrialmente. E as expectativas de creación de empleo e de negocio, tanto por contratación directa como indirecta, é algo do que todos debemos congratularnos”, afirmou a alcaldesa.

Pola súa banda a plataforma on line sinalou nun comunicado que “Amazon Logistics colabora con compañías de reparto independientes con el objetivo de hacer crecer su propio negocio, a la vez que éstos suman capacidad y flexibilidad a los repartos de Amazon, ayudando así a satisfacer la creciente demanda de los clientes. Los centros logísticos y de distribución de Amazon envían los paquetes a esta nueva estación logística para que sean cargados en los vehículos responsables de hacer las entregas a los clientes.
“Estamos muy emocionados con la apertura de esta estación logística en Porriño, donde los más de 20 años de experiencia operativa, los avances tecnológicos y la inversión de la compañía suman capacidad y flexibilidad a nuestra red de reparto, permitiendo una entrega más rápida que nunca para los clientes”, dijo John Tagawa, Vicepresidente de Amazon Logistics en Europa.

PRINCIPIO DE ACORDO ENTRE O CONCELLO E OS TITULARES DAS CANTEIRAS PARA BLOQUEAR O ACCESO DE BAÑISTAS

Mellora do valado e peche perimetral; ampliación da sinalización de perigo e estudar posibles sancións tanto a vehículos como peons que ainda así accedan ás canteiras, son as tres medidas que se acordaron hoxe na reunión entre Concello de Porriño e titulares das explotacións de Atios para bloquear o acceso de bañistas e curíosos.
Á reunión presidida por Eva García, asistiron representantes das firmas concesionarias en representación de “Pocasa” (“Porriñesa de Canteiras”) e do empresario Manuel Carrera Lorenzo, titular da canteira “Arcace nº 21” que é actualmente á que acuden máis bañistas e curiosos. Por parte municipal, ademáis da alcaldesa, a concelleira de Seguridade, Lourdes Moure e o Inspector Xefe da Policía Local, Daniel Rodríguez, así como o enxeñeiro de minas, Jerónimo Turrado que asesora técnicamente ó Concello de Porriño.
A medida máis inmediata que se vai acometer será impedir o acceso ás pistas mineiras mediante un portalón ó que só teña acceso o persoal autorizado. Tratase dun portalón xa existente que vaise a adiantar para colocarse noutro punto onde teña máis efecto disuasorio. Será executado de inmediato por persoal de “Pocasa” como titular da concesión.
No que atinxe a sinalización, a pesares de que hai dabondo, acordouse colocar outros sinais de que está prohíbido e que é perigoso o baño nesas canteiras. “Non é unha zona de ocio, é unha zona mineira onde non está permitido o acceso”, precisou a alcaldesa Eva García.
E por outra banda o Concello de Porriño vai estudar a ordenanza municipal “para ver se teñen cabida posibles sancións con multas tanto a conductores e vehículos como peons que a pesares das prohibicións accedan a esas canteiras xa sexa para o baño ou para sacar fotografías”, explicou Eva García.
Todas estas medidas “son para protexer a seguridade de todos” dixo a alcaldesa que engadiu que “acceder ás canteiras e bañarse nelas supón un acto de manifesta anterioridade que pon en perigo a integridade física de quen o fai e dos que lles acompañan”, rematou a alcaldesa.

Esta situación xurde de que das 30 explotacións de granito existentes actualmente en Porriño tan só 9 atopanse operativas e con producción testimoniais. As restantes atopanse en paralización temporal e sen actividade extractiva.
Nun informe elaborado para o Concello de Porriño polo enxeñeiro de minas, Jerónimo Turrado, subliñabase que o principal problema sitúase na canteira “Arcace nº 21”, en Atios “pola acumulación de auga de choiva, pola facilidade de acceso en coche como a pé e logo de acceso para bañarse aproveitando unha rampla”.
“Todo isto a pesares de que o acceso é a través dunha pista mineira pola que só poden circular vehículos autorizados e que a sinalización e peche perimetral da canteira “Arcace” impide que alguén poida acceder á mesma por despiste ou involuntariamente”, segundo sinala o infome do enxeñeiro.
Lembrase que a canteira está pechada con desquites e cachotes de granito coas pintadas “Perigo” e “Prohibido pasar” de xeito que aqueles que aínda así acceden a bañarse na canteira actúan intencionadamente.
O informe técnico alerta de que hai outras cinco canteiras co posible risco de que sexan utilizadas por bañistas. Todas elas son arrendamentos parciais da concesión “Benedicta nº 1544” da que é titular “Porriñesa de Canteiras”.

Eva García participou nun cumio de alcaldes convocado pola Deputación para abordar o vindeiro “Plan Concellos”

Eva García participou en Pontevedra nun cumio de alcaldes e alcaldesas da provincia convocados hoxe pola Deputación.
Carmela Silva presidenta da institución e membros do seu goberno provincial explicaron e debatiron cos alcaldes asistentes as liñas do vindeiro “Plan Concellos” que elaborará a Deputación.
Vanse priorizar eidos de actuación en medio ambiente, cultura, Igualdade e transformación dixital.

A Alcaldesa convoca ós concesionarios de canteiras que están a ser utilizadas por bañistas

A Alcaldesa de Porriño vén de convocar para pasado mañá, venres 26 de xullo, unha reunión cos responsables das empresas que teñen a explotación das canteiras que están inoperativas e que, pese a prohibición, están a ser utilizadas para baño ou para realizar fotos cos conseguintes riscos.
Todo este problema xurde de que das trinta explotacións de granito existentes actualmente en Porriño tan só 9 atopanse operativas e con produccións testimoniais. As restantes están en paralización temporal e sen actividade extractiva o que orixina a inundación polas choivas dos buracos das canteiras o que está a resultar moi atractivo para bañistas e curiosos que acuden a facer fotografías, A pesares de que bañarse nunha explotación mineira está prohíbido e supón un perigo.

A reunión do venres celebrarase no Concello e están convocados Jorge Massó, en representación de “Pocasa” (“Porriñesa de Canteiras”) e o empresario Manuel Carrera Lorenzo, titular da canteira “Arcace nº 21” e o seu facultativo Fernando Delgado. Ademais asistirá o enxeñeiro de minas, Jerónimo Turrado, que é o técnico que asesora ó Concello e que vén de emitir un informe sobre a situación actual que fora requirido pola alcaldesa Eva García a pasada semana.
Nese informe que o enxeñeiro presentou á alcaldesa, subliñase que o principal problema sitúase na canteira “Arcace nº 21”, en Atios que é a que frecuentan bañistas e curiosos “pola acumulación de auga de choiva, pola facilidade de acceso en coche como a pé e logo de acceso para bañarse aproveitando unha rampla”.
“Todo isto a pesares de que o acceso é a través dunha pista mineira pola que só poden circular vehículos autorizados e que a sinalización e peche perimetral da canteira “Arcace” impide que alguén poida acceder á mesma por despiste ou involuntariamente”, segundo sinala o infome do enxeñeiro.
Lembrase que a canteira está pechada con desquites e cachotes de granito coas pintadas “Perigo” e “Prohibido pasar” de xeito que aqueles que aínda así acceden a bañarse na canteira actúan intencionadamente.


O informe técnico alerta de que hai outras cinco canteiras co posible risco de que sexan utilizadas por bañistas. Todas elas son arrendamentos parciais da concesión “Benedicta nº 1544” da que é titular “Porriñesa de Canteiras”.

Na reunión do venres proporanse varias posibles e inmediatas solucións para poñer freo a este problema de seguridade. A máis inmediata sería impedir a accesibilidade ás pistas mineiras mediante un portalón ó que só teña acceso o persoal autorizado. Esta solución debería ser pilotada por “Pocasa” como titular da concesión en colaboración cos explotadores e Concello de Porriño e Comunidade de Montes.
Recomendase asimesmo que se coordinen as actuacións polo Concello de Porriño coa Dirección Xeral de Minas da Xunta de Galicia e coa Policía Local e Garda Civil para que o efecto disuasorio sexa máis efectivo.

O Concello do Porriño felicitou ó ciclista Jorge Punzón polos seus títulos nacionais

O Concello do Porriño trasladou a súas felicitacións ó ciclista Jorge Punzón polos seus títulos no Campeonato de España de BTT en modalidades XCO e XCE, disputados o derradeiro fin de semana na localidade navara de Arguedas.
O concelleiro de Deportes, David Alonso felicitou ó deportista porriñés que acadou dúas medallas: ouro na proba de XCO Relay como integrante do equipo de Galicia; e prata como subcampión de España na modalidade XCO por eliminación.

Afrontaráse neste verán unha reforma máis ambiciosa da Gardería de Torneiros

A alcaldesa do Porriño, Eva García e a concelleira de Educación, Lourdes Moure mantiveron unha reunión de traballo na gardería de Torneiros coa xerente adxunta do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Carmen García Campelo.
Neste centro, integrado na rede autonómica “A Galiña Azul”, tense que rematar os arranxos de pintura que quedaban pendentes dos efectos das inundacións de hai dous anos. Pero ademáis o Concello do Porriño propuxo acometer unha serie de obras de mellora e axeitamento das instalacións que acadaron o pleno acordo coa representante da Xunta de Galicia. Estas obras acometeránse durante o verán e serán costeadas polo Concello do Porriño con cargo á partida de cofinanciación.

CONCENTRACIÓN DE REPULSA POLO CRIME MACHISTA DE VILLALBA

Eva García, alcaldesa do Porriño presidiu este mediodía a concentración de repulsa polo crime machista acontecido onte en Vilalba. O acto celebrouse diante do Concello, na praza Arquitecto Antonio Palacios coa presenza de veciñas, veciños e representantes dos grupos políticos da corporación municipal de Porriño.
Gardouse un minuto de silencio para repudiar este segundo asasinato por violencia de xénero ocurrido no que vai de ano en Galicia.
A vítima, de nome María, tiña 48 anos e estaba en trámites de divorcio do seu home que a acoitelou e logo aforcouse, a pesares de terse decretada polo xulgado unha orde de afastamento.
Ó longo deste ano 2019, 33 mulleres foron asasinadas, vítimas de violencia de xénero. Dende que hai cómputos, concretamente dende 2003, 1.008 mulleres morreron a mans das súas parellas ou ex-parellas.