Lourdes Moure, alcaldesa accidental de Porriño firmou hoxe a licenza de obra e comunicación previa de actividade para a futura estación loxística de “Amazon” para o noroeste que terá a súa sede nunha nave do polígono industrial de Prado-Budiño.
O proxecto e dirección de obra corresponde a Diego Patiño. A licenza outorgase a través da sociedade “Karekena” para reformar unha nave preexistente de 1927 metros cadrados construídos dentro dunha superficie total de 4.661 metros cadrados que ten o solar. Tratase da parcela R-14 do devandito polígono na nave que anteriormente ocupou a firma “Arcelor”.

Por outra banda, o departamento de comunicación de “Amazon Logistics” reportou hoxe un resumo de prensa cos impactos que tivo a nova da chegada desta plataforma “on line” a Porriño co anuncio da estación de almacenaxe e reparto que está a montar.
A nova difundida polo Concello de Porriño e “Amazon” o pasado luns, refiriuse en 70 medios de comunicación galegos e nacionais, tanto escritas, audiovisuais como dixitais. Dende TVG, Cadena SER ou Cadena Cope, ata xornais nacionais como “El Pais”, “ABC” ou “Expansión” pasando por todos os rotativos da comunidade autónoma de Galicia.