Desde a Concellería de Igualdade continuase co compromiso de
difundir o IV Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre
Mulleres e Homes do Porriño 2020-2024; que foi aprobado por
unanimidade no Pleno do 27 de febreiro, e presentado á cidadanía
o 11 de marzo.
Esta é unha versión resumida onde se dan a coñecer as medidas a
realizaren no 1º semestre deste ano 2020; que se irá completando
coas medidas seguintes, 2º semestre do ano e así sucesivamente,
segundo a cronoloxía do plan.

A continuación deixamos o enlace