O Concello do Porriño chegou a un acordo coa firma “Kebel Logistics” para que a súa flota de vehículos faga, de xeito gratuito, o reparto de lotes de comida para as familias máis desfavorecidas. Tamén asumirán o transporte de medicamentos e artigos de primeira necesidade aos domicilios de personas maiores ou discapacitadas que bien sóas que de inmediato artellará o Concello, a través do departamento de Servizos Sociais.

“Kebel Logistics”, é unha firma asentada en Barcelona que dispon en Porriño dun parque móbil de 50 furgonetas que traballan habitualmente no reparto a domicilio de pedidos de “Amazon”. O pasado venres un dos seus directivos, Joan Colet realizou este ofrecemento a colaborar mediante un email remitido ao Concello.

Segundo explicou hoxe David Alonso, concelleiro de Servizos Sociais, “de xeito urxente atenderáse a través desta colaboración, a distribución de 40 lotes de comida, con alimentos non perecedoiros, para outras tantas familias do termo municipal que son as que se atopan nunha situación máis complicada”. Neste reparto tamén colaborará a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello.

Posteriormente, a primeiros de abril, como se manterá o estado de alarma coa prórroga anunciada, realizarase o reparto de 150 lotes de alimentos a outras tantas familias que mensualmente acuden a “SOS Porriño”. Se repartirán ó redor de 30.000 kilos de alimentos non perecedoiros. Para que os destinatarios non vulneren as medidas de confinamento e restricción da movilidade, realizaráse a entrega á domicilio a través desta colaboración con “Kebel Logistics”.
No que atinxe a atender o reparto de alimentos, fármacos ou outros productos de primeira necesidade a persoas maiores ou discapacitadas, realizaráse previa petición ao departamento de Servizos Sociais do Concello, chamando por teléfono ao número 986 33 50 00, extensión 6.