O sábado 15 de xuño, ás doce do mediodía, terá lugar a sesión constitutiva da nova corporación municipal do Porriño electa nos comicios do pasado 26 de maio.

A sesión iniciaráse coa constitución da mesa de idade que formarán o concelleiro de maior idade e a concelleira máis xove que actuarán asesorados polo secretario do Concello. A continuación toman posesión os dezasete membros da nova corporación mediante a fórmula de xuramento ou promesa á Constitución, segundo elixan. E finalmente se procederá á votación para elexir alcalde ou alcaldesa que tomará posesión ante a Corporación.