A corporación municipal do Porriño do mandato 2015/2019 celebrou hoxe unha sesión plenaria extraordinaria previa a súa disolución. O pleno tivo como único asunto da orde do día, a aprobación de actas pendentes de anteriores sesións. Asistiron 14 dos 17 corporativos.

Tratábase das actas dos 1/19, 2/19, 3/19 e 4/19 correspondentes ás sesións plenarias de 4 de marzo, 1 de abril, 29 de abril e 6 de maio. Todas estas actas aprobarónse por unanimidade.

O grupo municipal do PP alegou que faltaría unha acta máis correspondente a outro pleno, de maio de 2018, no que se aprobou o orzamento municipal. O secretario do Concello explicou que esa acta non estaba aprobada por unha enmenda que o propio PP presentou. Segunda as explicacións do secretario municipal, no seguinte pleno o grupo do PP votou en contra da súa propia enmenda e da aprobación da acta.