Dende o martes 15 e tamén os días 16, 17 e 18 de setembro, na sede da Escola Municipal de Música (no Centro Cívico), en horario de 16 a 21 horas, pódese formalizar a matrícula e reserva de horarios, segundo a preinscrición realizada no mes de xullo.

As listaxes están expostas nas portas do Centro Cultural e da Escola Municipal de Música.
Na formalización da matrícula cumpriranse as normas establecidas no protocolo anexo.

O alumnado inscrito fóra de prazo poderá matricularse a partir do día 22 de setembro de 16 a 18 horas, sempre e cando queden prazas dispoñibles.
A oferta da Escola Municipal de Música do Porriño é a que se indica:

• Música e Movemento os 4 a 7 anos
• Linguaxe Musical do nivel elemental e medio (entre outras materias) dende os 8 en adiante e sen límite de idade.
• Especialidades instrumentais:
violín, viola, violonchelo, guitarra, piano, canto, gaita, percusión tradicional, oboe, clarinete, saxofón, frauta traveseira, trompa, trompeta, bombardino, trombón, tuba e percusión sinfónica.

• Agrupacións: Banda, Orquestra, Conxuntos de Música Tradicional e Corais de nenos e adultos.

As clases comezarán no mes de outubro nas novas instalacións da Escola Municipal de Música no Edificio Multiusos de Torneiros.

ANEXO CO PROTOCOLO PARA REALIZAR A MATRICULACIÓN
– AS MATRÍCULAS REALIZARANSE EN INTERVALOS DE ENTRE 5 E 10 MINUTOS. ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDADE. CADA ESTUDIANTE TEN A SÚA HORA DE MATRÍCULA, E UNHA VEZ PASE O SEU TURNO NON SE LLE PODERÁ ATENDER.
– PREFERENTEMENTE ENTRARÁ A FORMALIZAR A MATRÍCULA UNHA ÚNICA PERSOA POR ESTUDIANTE. NO CASO DE FAMILIAS CON VARIOS MEMBROS, RECOMENDAMOS QUR SEXA UN ÚNICO REPRESENTANTE O QUE FOEMALICE A MATRÍCULA.
– É OBRIGATORIO O USO DA MASCARILLA.
– DEBERÁ FACERSE USO DO XEL HIDROALCOHÓLICO Á ENTRADA E SAÍDA DA ZONA DE MATRÍCULA. SE LIMPIARÁ E DESINFECTARÁ A ZONA DE MATRÍCULA ENTRE UNHA E OUTRA PERSOA.
– MANTERASE UNHA DISTANCIA INTERPERSOAL DE AO MENOS 1’5 METROS EN TÓDOLO PROCESO DE MATRÍCULA, ASÍ COMO Á ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA.
– AS PERSOAS RESPONSABLES DE MATRICULAR OS SEUS FILLOS E AS SÚAS FILLAS DEBERÁN TRAER CON ELES TODA A INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN NECESARIA, ASÍ COMO LÁPIZ OU BOLÍGRAFO PARA APUNTAR. ROGAMOS LEVEN VARIAS OPCIÓNS DE HORARIOS ANOTADAS PARA AXILIZAR O PROCESO DE MATRÍCULA.
– NON SE PODERÁ PERMANECER NA ESCOLA MÁIS TEMPO DO INDISPENSABLE PARA REALIZAR A MATRÍCULA.