A Corporación Local do Porriño celebrará este mércores, a partir das 18 horas, sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de setembro. 

A orde do día inclúe a toma de posesión de Patricia Sío, nova concelleira en representación do grupo municipal EU SON que cubrirá a vacante que deixou Pedro Ocampo.

Adxunta-mos a orde do día completa.

https://webmail.oporrino.org/cpsess3253296137/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=5392&_token=yhQxkeZIRjrEd9wKbnTuozennhzjvHhA&_part=2