Hoxe a alcaldesa Eva García firmou a convocatoria do pleno ordinario de setembro que a Corporación Municipal celebrará o vindeiro mércores día 25, as 18 horas, do que adxuntamos a orde do día.

Salientar que ademáis da aprobación de actas de sesións anteriores e dación de conta de decretos da alcaldía, incluense 4 mocións e a comunicación da renuncia da concelleira Ana Belén Crespo, do grupo municipal do BNG.
Asimesmo se tratará fora da orde do día unha proposta de acordo, como asunto urxente, que presentará o goberno municipal. Tratase de determinar os festivos locais para o ano 2020 que serán 11 de xullo, San Benito, e 28 de setembro, Luns do Cristo.