Apenas cinco minutos durou a sesión plenaria extraordinaria celebrada onte á noite pola corporación municipal de O Porriño. Nese intre a alcaldesa Eva Garcia tivo tempo para disculparse públicamente co voceiro municipal do PP polo acontecido no anterior pleno da corporación. E ademáis, debatiuse e votouse o único asunto da orde do día.

De tal xeito que a corporación municipal acordou desestimar as alegacións presentadas contra o expediente de crédito extraordinario 4/2019. As alegacións procedían de Urbano Gónzalez, cuñado do anterior alcalde do PP, Nelson Santos. Pero desestimaronse por unanimidade dos presentes (16 concelleiros por que faltou Manuel Carrera).

A continuación votouse a aprobación definitiva do crédito citado que respaldaron PSOE, EU SON y BNG con 8 votos namentres o PP abstivose o que permite aboar a empresa “Eulen” unha débeda de 470.000 € polo servizo da piscina municipal, reclamada a través de sentenza xudicial.