O Concello do Porriño segue a desenvolver o plan de bacheos que realiza a Concellería de Vías e Obras en rúas e estradas de titularidade municipal en todas as parroquias do termo municipal. Hoxe actúase en Budiño, nomeadamente en rúas do Polígono Industrial de A Granxa para reparar numerosos desperfectos orixinados polo numeroso tráfico pesado que soportan.
A alcaldesa Eva García e a concelleira delegada, Lourdes Moure acudiron a comprobar os traballos en compañía de Miguel Feijóo, encargado da brigada de obras.
As imaxes refiren os arranxos que se realizaban na rúa “J A Toxa” na confluencia coa avenida principal, á altura das naves das empresas “Megalta” e “Velpa”. Esta actuación solicitouse ao Concello na última reunión da comisión delegada da Entidade Urbanística de Conservación do Polígono A Granxa.
As obras realízanse con medios propios e os contratados por concurso para subministrar materiais e maquinaria pesada.