A Concellería de Emprego e Promoción Económica do Concello do Porriño vai a desenvolver o Obradoiro de Emprego “Porriño Labora” no que se impartirán as especialidades formativas:

Madeira:

Nivel 1: (MAMD0209) TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLES (MAMD0109), APLICACIÓN DE BARNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERIA E MOBLE.

Nivel 2: (MAMR0308) MECANIZADO DE MADEIRA E DERIVADOS, (MAMS0108) INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA.

Albanelería-Fontanería-Climatización:

Nivel 1: (EOCB0109) OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN, (IMAI0108) OPERACIÓNS DE FONTANERÍA E CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA.

Os requisitos que hai que cumprir para poder participar como alumno/a-traballador/a neste Obradoiro serán os seguintes:

– Estar dado de alta na oficina de emprego de O Porriño como demandante de formación nalgunha de ditas especialidades.

– Non se require formación prevía.

– Os colectivos con máis dificultades na inserción laboral terán prioridade.

As persoas que estean interesadas poderán inscribirse na pre-selección de dúas maneiras:

– Cubrindo unha solicitude acudindo a oficina de Porremprego do Concello do Porriño sita no Edificio Multiusos de Torneiros – Ribeira, s/n.

– Ou enviando un e-mail á oficina de emprego do Porriño a dirección oficina.emprego.porrino@xunta.gal no que se solicita poder participar na pre-selección de alumnos/as para Obradoiro de Emprego “Porriño Labora”, indicando nome e apelidos, DNI, enderezo, teléfono, e-mail e especialidade que escolle.

O Alumnado traballador que se seleccione percibirá o salario mínimo interprofesional cun contrato de formación e aprendizaxe de 9 meses de duración.