O Concello do Porriño adhírese ao convenio de colaboración entre a Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para a transferencia de información tributaria, na loita contra a fraude fiscal. Así mesmo, o intercambio de información entre a Autoridade Tributaria de Galicia e os concellos abrangue outros ingresos de dereito público para a concesión de axudas, subvencións e contratación coa administración.
A adhesión foi acordada e asinada pola alcaldesa Eva García quen informará desta resolución no próximo pleno da corporación municipal porriñesa.