O Goberno Municipal Porriño proponse intermediar para acadar unha solución a tres bandas que garanta o mantemento dos usos social, cultural e deportivo de instalacións en Budiño cuia titularidade pasou a mans da Comunidade de Montes.

As cinco entidades de Budiño afectadas son: Centro Recreativo de Mosteiro; Centro Social e Cultural A Cruz; Asociación Cultural A Lagaoa de Orbenlle; Asociación de Veciños A Tapada de Cerquido e Club de Futbol San Salvador de Budiño. As instalacións, que todos eles utilizan, estaban en terreos do Concello que se encargaba de obras e mantemento nas mesmas. Pero por unha resolución do Xurado de Montes de 26/3/2019, a titularidade dos mesmos pasou a Comunidade de Montes de Budiño.
Pedro Pereira, primeiro tenente de alcalde presidiu onte ánoite unha reunión no consistorio, á que asistiron representantes de todos os grupos municipais da corporación, con directivos das cinco entidades culturais, deportivas e veciñais de Budiño que se atopan nese intre.

Pereira trasladoulles que a posición de partida do Goberno Municipal é “buscar unha solución intermediada entre asociacións afectadas, comunidade de montes e Concello evitando a xudicialización deste asunto e co fin primordial de garantir que se manteñan os actuais usos culturais, sociais, veciñais e deportivos”.
A tal fin, o concelleiro de Infraestructuras tratará o asunto previamente na xunta de voceiros municipais para fixar unha postura común e logo citará ás asociacións afectadas e á comunidade de montes para negociar e acadar unha solución consensuada.