O Concello do Porriño ven de habilitar un sistema de cita previa a través da sede electrónica que non precisa de que o solicitante teña certificado dixital.


Nesta mesma páxina web do Concello, os veciños e veciñas interesados en acadar unha cita previa clican na pestana de “sede electrónica”. No seguinte menú que se desprega, aparecen catro opcións. Unha delas é “cita previa”. Unha vez elixida esa opción, aparecen unhas normas de uso. E á esquerda aparecen tres opcións: Tesourería/ Matrimonios Civís/ Servizo de Contratación.

Ao pé desa páxina hai un botón que di “Continuar”. Premendo nel, pódese elixir unha hora de cita previa co servizo escollido. Hai que facilitar un enderezo de correo electrónico no que o peticionario recibirá un “email” cun código de confirmación da cita previa.

En breve agardase incluír máis opcións conforme vaia mellorándose a aplicación.