O Concello do Porriño proxecta a ampliación do punto limpo municipal, sito no polígono industrial de A Granxa. A actuación requerirá unha inversión de 144.000 euros, dos cales 129.000 euros serán asumidos pola consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia que vén de conceder á entidade local unha subvención por este importe no marco das axudas a actuacións en materia de recollida de residuos especiais.

“O obxectivo deste proxecto é duplicar a capacidade actual do punto limpo, mellorando así a xestión dos residuos especiais de competencia municipal, ademais de permitir asumir posibles residuos que sexan autorizados no futuro”, explicou a concelleira de Medio Ambiente e Urbanismo, Antía Carrera.

 Para iso ampliarase a superficie a 2000 m2 na cara norte, ao que habería que sumar outros 300 m2 para un novo acceso de vehículos desde a vía pública. Deste xeito, por unha banda quedaría liberado o espacio ocupado actualmente por contedores nas plataformas de circulación, facilitándose así as manobras dos vehículos pesados e por outra banda podería aumentarse aproximadamente ao dobre a capacidade de residuos a tratar ou almacenar.

Neste novo espacio construiríase tamén unha ampliación da plataforma elevada e construiríase tamén unha nova plataforma inferior de manobras aumentando o volumen almacenable actual de residuos xa autorizados e para a recolllida futura de novos tipos de residuos.

“Trátase dunha actuación importante que permitirá mellorar a eficacia na xestión dos resíduos, á vez que se incentiva a reciclaxe e se evita o verquido incontrolado de certos residuos”, concluíu o alcalde, Alejandro Lorenzo, “As instalacións que proxectamos permitirán duplicar o volumen de residuos que se recollen e catalogan para poder xestionalos de maneira responsable e respectuosa co medio”.