A alcaldesa Eva Garcia promulgou un decreto polo que o Concello de O Porriño comunica o aprazamento de todas as obrigas tributarias municipais ata que rematen as medidas de confinamento, suspensión de actividades económicas e restricción da movilidade con motivo da pandemia de coronavirus.

A rexidora porriñesa explicou que “imos devolver pagamentos xa realizados por servizos que non puideron prestarse como por exemplo aos usuarios da piscina municipal,”. Asimesmo Eva Garcia indicou que “están a valorarse outras medidas entre as que estudamos como facer cos recibos do Imposto de Bens Inmobles (IBI), pero de momento, aprazaremos os devengos”, sinalou a alcaldesa.