Unha semana máis o Servizo de Deportes do Concello do Porriño lembranos as normas e protocolo para o uso das pistas de tenis e pádel.

 Limítase a 1 hora como máximo a reserva de cada pista . Para evitar aglomeracións o deportista deberá chegar 5 minutos antes da súa hora de entrada. O tempo máximo de reserva é de 1 hora por parellas, non
por cada un dos xogadores.

 A reserva e abono do aluguer das pistas será de forma telemática, a través de enlace creado polo SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES, aplicándose as taxas expostas na Ordenanza Municipal de Prezos no caso das pistas de padel.
 Respecta en todo momento os horarios e pista asignada.
 Recolle a chave de acceso no polideportivo municipal.
 Os vestiarios e as duchas permanecerán pechadas. Tan só permanecerá aberto un aseo (WC) por sexo no polideportivo municipal, no mesmo só estará permitido o acceso a unha soa persoa á vez.
 Recoméndase o uso de bólas novas e palas propias. Aconséllase utilizar o menor número de pelotas
posibles.
 Non está permitido cambiar de lado nos xogos impares.

Reserva de pistas.
Cada pista terá unha horaria/quenda de reserva, os cales poderanse visualizar a
través do seguinte enlace do SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES.

Teléfonos de confirmación:
661 53 61 59 / 670 66 52 29 / 638 07 13 18.
Faga as súas consultas preferentemente por
WhatsApp.
Cando faga a solicitude CONFIRME TELEFONICAMENTE OU POR WHATSAPP

ENLACES PARA RESERVAS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2D2IGZM8eD1x6DrbzdZEZ5wF1pFAmJvHu40OF-kS32iCnEg/viewform