O Concello do Porriño anuncia, a través de “Porremprego”, que dende esta semana abrese o proceso de preselección de aspirantes á contratación de 24 postos de traballo eventuais durante seis meses que reforzarán diferentes servizos municipais. O proceso realizase a través da oficina do Servizo Público de Emprego (SEPE).


Segundo informa “Porremprego”, as persoas que estean interesadas en participar na preselección que fará a oficina do SEPE terán que poñerse en contacto a través do correo electrónico oficina.emprego.porrino@xunta.es ou a través do teléfono 886 110 404. Deste xeito pode´ran comprobae se xa están inscritos cos códigos correspondentes nas ocupacións demandadas ou ben anotarse no caso de non estiveran inscritos.


A selección final e contratación levarase a cabo en “Porremprego”, servizo dependente do Concello do Porriño, entre as persoas preseleccionadas polo SEPE. Evidentemente ese proceso final de selección e contratación terá lugar cando demita a actual situación de estado de alarma.

Lembramos que as prazas que se convocan son:
1 traballador/a social; 1 diplomado/a en Turismo;
3 oficiais de carpintería; 2 oficiais de primeira soldador;
1 oficial de primeira electricista; 4 oficiais de primeira de albanelería;
2 peóns de obras públicas; 1 auxiliar de enfermería;
2 auxiliares de biblioteca; 1 auxiliar técnico de informática/arquivo;
2 peóns forestais; 2 peóns de limpeza e 2 conserxes.
Todos eles a contratar a xornada completa durante seis meses.

O Concello disporá de 247.680 € para aboar eses 24 contratos que é o importe da achega outorgada pola Deputación Provincial a través da Liña 3 do Plan Concellos 2020.