A Concellería de Emprego distribúe estes gráficos que resultan moi intuitivos e sinxelos para que os traballadores autónomos do Porriño dispoñan de información actualizada á data de hoxe.

Detállase as prestacións extraordinarias que se poden solicitar por cese de actividade ou redución substancial dos ingresos; a moratorias outorgadas polo Goberno para as cotizacións da Seguridade Social e obrigas fiscais e outras axudas a cargo da Xunta de Galicia, a través do IGAPE.