Ante as inminentes datas de Defuntos e Todos os Santos, a Concellería de Cemiterios insta á veciñanza a que eviten aglomeracións e acudan con antelación dabondo e manteñan as debidas precaucións e protocolos anti-covid.  

A tal fin, a Alcaldesa Eva García de la Torre promulgou un bando nos seguintes termos:

“Con fin de visitar ós nosos defuntos nestes días; dende o Concello pedimos responsabilidade á hora de evitar aglomeracións nos cemiterios municipais e relixiosos”.

Este bando colocaráse nos accesos dos cemiterios existentes no Porriño.