A corporación municipal acordou no último pleno ordinario, unha reprobación á alcaldesa polo sucedido no pleno extraordinario do venres 22 de outubro. O acordo chegouse, por maioría, con 10 votos do Partido Popular e EU SON, o grupo municipal que fixo a proposta por moción. O PSOE, BNG e UDDL votaron en contra.

O acordo acadado censura á alcaldesa “por actitude antidemocrática e impropia do seu cargo” e “polo abuso reiterado da súa posición de poder nos plenos”, segundo refire o texto da moción aprobada.

O acordo adoptado tamén esixía que o Concello o difundise nos medios informativos e nas redes sociais do Concello.