O prazo de presentación de solicitudes de inscrición para as escolas infantís públicas do Porriño, adscritas á rede “Galiña Azul” da Xunta de Galicia, está aberto dende o pasado sábado 16 de maio e finalizará o ventes 29 de maio. 

Debido ao actual estado de alarma, as direccións destas escolas infantís sospeitan que a apertura deste prazo pasou desapercibida para moitos porriñeses xa que recibiron moi poucas solicitudes. Polo que veñen de pedir á Concellería de Educación que dirixe Lourdes Moure que incluiramos un recordatorio nas redes sociais do Concello.

As solicitudes de inscrición deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Deixamos enlace coa convocatoria publicada no DOG 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200515/AnuncioG0425-270420-0001_gl.html