Ata o vindeiro luns 1 de xuño estará exposto o censo electoral para consulta e reclamacións se procede coa ocasión dos vindeiros comicios autonómicos convocados para o domingo 12 de xullo.

A consulta do Censo Electoral pódese realizar por medios informáticos, segundo o disposto na lexislación vixente, ou ben en persoa acreditándose mediante DNI,pasaporte,carné de conducir ou permiso de residencia.

Se procedera realizar reclamacións sobre os seus datos, poderán achegarse directamente na Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral ou a través do Concello do Porriño, onde tamén se lles facilitarán os correspondentes impresos de reclamación.