A Concellería de Cultura do Concello do Porriño anuncia a creación dun Rexistro Municipal de Asociacións Locais.
Poderán inscribirse todas aquelas asociacións sen ánimo de lucro, legalmente constituídas, previamente inscritas no Rexistro Xeral de Asociacións correspondente e que teñan a súa residencia no Concello do Porriño.

A finalidade é permitir ao Concello coñecer o número de entidades existentes no seu territorio, coñecer os seus fins e a súa representatividade. Fomentar a participación organizada e a vida asociativa no municipio. Dar a coñecer e así fomentar o asociacionismo e participación cidadá.

As inscricións faranse de acordo á instancia establecida e que deberá presentarse no Rexistro Municipal do Concello do Porriño, achegando a documentación solicitada.

Deixamos os enlaces cos diferentes documentos.

Regulamento_RexistroMunicipalAsociacions

SolicitudeInscrcicon_RexistroAsociacions

ModeloCertificado_NumeroSocios