Escolares e profesorado dos centros educativos do Porriño viviron evacuacións realistas nos seus centros, guiados pola Policía Local. Soamente os directores/as dos centros estaban ao corrente destes simulacros, para que a experiencia fose o máis real posible.

Deste xeito, a Policía Local xunto con Protección Civil, simulou incendios con máquinas de fume estratéxicamente colocadas no interior dos centros para que se activaran tódolos protocolos de seguridade e evacuación. Incluso se contaba coa colaboración dos directores dos centros para `agochar´ algún neno/a nalgunha estancia e traballar a resposta nos profesores encargados, coa finalidade de comprobar si se cumpren os protocolos de evacuación e de afianzalos, tanto nos alumnos/as, coma nos mestres e resto de traballadores dos centros.

Nesta ocasión os centros nos que se fixeron os simulacros de evacuación foron o CEIPP Antonio Palacios, CEIPP da Ribeira, CPR Santo Tomás, CEIP Cruz Budiño, CPR Hermanos Quiroga e CEIPP Atios. O CEIPP Fernández López xa levara a cabo o simulacro no primeiro trimestre.

Estes teñen o obxectivo, polo tanto, de valorar a metodoloxía cun caso práctico realista: se a evacuación se desempeña no tempo e na forma adecuada, se reúnen no punto de encontro acordado e se os responsables comproban que están a salvo tódalas persoas baixo a súa responsabilidade.

Daniel Rodríguez, Inspector Principal Xefe da Policía Local do Porriño aclara que “esta é a metodoloxía de traballo idónea para fomentar os planes de autoprotección e, tanto o alumnado e o profesorado, teñan interiorizado unha evacuación nunha situación real”.

Pola súa banda, a Concelleira de Educación, Carolina González apunta que “dende o Concello, en colaboración cos centros educativos do Porriño, realizamos estos simulacros tratando de ser o máis reais posibles e nunha situación de risco, tal e como aparecen recollidos nos plans de evacuación dos propios centros. Trataremos de levalos a cabo todos os anos para que estean preparados en caso de que se presente unha situación na que teñan que evacuar o edificio”. 

Abel Estévez, Concelleiro de Seguridade engade que “é moi importante que este tipo de normas de seguridade e protocolos de evacuación se aprendan e interioricen, especialmente na rapazada, para que as poidan aplicar sen dubidar en caso de situación de risco”. O alcalde, Alejandro Lorenzo, concluíu destacando a importancia de “enfrentarse a determinadas situacións de emerxencia para poder detectar posibles fallos na resposta e poder actuar con dilixencia e efectividade no caso de incendio real” e agradeceu “o traballo da Policía Local e Protección Civil que se implica especialmente nestas actividades e tamén da comunidade educativa”.