Esta tarde, a corporación local do Porriño coñecerá a proposta da mesa de contratación para outorgar o contrato de recollida, transporte e tratamento de lixo e residuos e xestión do Punto Limpo do Concello á firma “Servicios dos Concellos Galegos S.L.”. Un contrato dun custe de 1.300.000 euros por ano e cunha duración de nove anualidades (8+1), ao que renunciou a empresa “Valoriza Servicios Medioambientales S.A.” que fora a mellor valorada na licitación convocada polo Concello.


Sen embargo, “Valoriza” ven de presentar o seu desistimento polo que a mesa de contratación propón á segunda empresa con mellor puntuación que resultou ser “Servicios do Concellos Galegos S.L.”.
O asunto ten que ter o preceptivo ditame da Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente e Limpeza que está convocada de urxencia ás 17,45 horas desta tarde, é dicir, quince minutos antes da hora na que está convocado o pleno da Corporación.

Deixamos “pdf” coa orde do día da sesión

DECRETO 2021-1455 [Decreto da convocatoria] (2)