O Servizo e Deportes do Concello informa que a Piscina Municipal do Porriño permanecerá pechada o vindeiro sábado 25 de xullo, Día de Galicia e festivo autonómico non laborable.

O domingo 26, a Piscina Municipal volverá abrir as súas portas, no horario de 10 a 14 horas.

Lembramos que dende a súa reapertura, a Piscina Municipal está a funcionar cunhas estritas pautas de prevención do Covid-19.
O emprego da máscara é obrigatorio en todo momento, agás dentro da piscina.

A solicitude de cita previa é un requisito imprescindible. Debe solicitarse cun máximo de 48 horas de antelación, ben por teléfono a través do número 986 34 44 20 ou por correo electrónico no enderezo: piscinaporrino.eulen@gmail.com

O tempo de nado é de unha hora e non poderá haber máis de dúas persoas por cada rúa na piscina grande. No vaso pequeno, o aforo máximo será de 8 persoas.