Do 14 de agosto ao 8 de setembro as/os nenas/os poderán disfrutar dun obradoiro ludoteca no que realizarán múltiples actividades

A concellería de Igualdade, que dirixe Carolina González, organiza unha nova actividade dirixida aos rapaces e rapazas de 3 a 12 anos de idade co fin de facilitar a conciliación da vida familiar e laboral. Terá lugar entre o 14 de agosto ao 8 de setembro en horario de mañá, de 9 a 14h.

Esta actividade desenvolverase dentro do proxecto “Medidas de impulso por unha mellora na búsqueda de emprego e incorporación ao mercado laboral das mulleres con cargas familiares” cofinanciado pola FEMP e IMS, no marco do convenio suscrito o 31 de marzo de 2023.

O prazo de inscrición abrirase o 2 de agosto, ás 9 h, e pecharase o 8 do mesmo mes, tamén ás 9 h.

A folla de inscrición estará a disposición das/os interesadas/os , na páxina web do Concello a partir do 1 de agosto. A listaxe de persoas admitidas publicarase na web do Concello do Porriño o día 9 de agosto.

As prazas están limitadas a 50 participantes e a selección realizarase previa baremación por orde de rexistro de entrada, tendo prioridade as nenas e nenos empadroados no Porriño.