O pleno da corporación local do Porriño reúnese este xoves 22 de xuño, ás 13 h, en sesión extraordinaria para celebrar o sorteo das mesas electorais para as eleccións que se celebrarán o 23 de xuño. 

Conforme ao criterio establecido pola Xunta Electoral Central no seu Acordo 34/2023, de 2 de marzo de 2023, na medida na que a data prevista legalmente vai a coincidir coa constitución das corporacións locais elexidas no recente proceso celebrado do 28 de maio de 2023, se autoriza ao que os concellos poidan realizar o sorteo dos vocais das mesas electorais entre os días 22 e 28 de xuño de 2023.