O pleno municipal ordinario que se celebrará este mércores 31, a partir das 18:00 horas, abordará a aprobación da liña de axudas económicas directas aos sectores máis afectados pola Covid, cunha asignación total de 140.000 €.  O plan, chamado “Porriño Impulsa 2021” está destinado á hostalería, comercio e autónomos, os máis afectados polas restricións derivadas da pandemia actual.

Na mesma sesión plenaria, inclúese unha modificación do orzamento por unha cantidade de 108.000 € para afrontar as contribucións municipais a varios programas de contratación de persoal subvencionado.

A corporación tamén decidirá se aceptar a proposta realizada pola mesa de contratación para adxudicar á firma “Soom Management”, a explotación da piscina municipal.  Esta empresa, que actualmente leva as piscinas municipais de Marín, Boiro e Cangas, foi a plica máis valorada, cunha oferta anual de 508.000 € e adquire o compromiso de subrogar ao persoal actual de 24 traballadores da piscina municipal.

Ademais, será trasladada á Corporación, unha proposta para unha declaración de apoio institucional á industria cárnica, sector moi vencellado a Porriño.  Na declaración de apoio é valorado que o sector da carne xera mil postos de traballo no municipio e preto de 250 millóns de euros na facturación.

Finalmente, nesta sesión tomará posesión como nova concelleira do grupo municipal do Partido Popular, Ascensión Rosario Costas que cubrirá a vacante deixada por Ana María Paradela.

Adxuntamos a orde do día en “pdf”

Pleno ordinario marzo 2021