O Concello do Porriño pon en marcha unha segunda edición do seu obradoiro de emprego “Porremprego Cualifica”. Para a súa posta en marcha, a Xunta de Galicia concedeu á entidade local unha subvención de 561.046,6 euros, aos que se sumarán outros 25.000 euros de achega municipal.
 
Serán un total de 20 persoas desempregadas as que se beneficien desta iniciativa, participando neste programa dual de formación e emprego, pois ademais de adquirir uns coñecementos teóricos e prácticos, tamén cobrarán polos labores desenvolvidos, todas todos eles centrados na realización de obras ou na prestación de servizos de interese xeral e social.
 
O obradoiro terá unha duración de un ano e impartiranse dúas áreas profesionais: Restauración (con dous certificados de profesionalidade en especialidades de cociña) e Tecnoloxías da xestión da información e comunicación (con dos certificados de profesionalidade en “operacións de grabación de datos e documentos” e a outra en “actividades administrativas na relación co cliente”).
 
Levarase a cabo unha especialidade de servizos de hostalería de cociña destinados aos colectivos máis desfavorecidos, incluíndo servizos de almorzos saudables, xornadas temáticas gastronómicas de portas abertas, participación en eventos e actos diversos.
 
Por outra banda preténdese a modernización dos procesos administrativos do Concello do Porriño mediante aplicación de novas tecnoloxías. Por iso é polo que se leve ou proxecto de especialidade de tecnoloxía da información e comunicación, así como de economía dixital. Esta é unha especialidade con moita demanda por parte das empresas e tamén entre a mocidade á hora de iniciar a súa carreira profesional.
 
“Estes obradoiros combinan dúas accións moi importantes para a veciñanza, por unha parte facilitar o acceso ao mercado laboral de persoas desempregadas coa súa capacitación e por outra axudar a aqueles que o necesitan coa oportunidade de traballar durante un ano” , explicou o alcalde, Alejandro Lorenzo.
 
As persoas interesadas en participar deste obradoiro poden solicitar máis información de maneira presencial nas oficinas de Porremprego, no Multiusos de Torneiros, a través do número de teléfono 986338217 ou ben enviando un email a orientacion@porremprego.org