O Comité Directivo do Consorcio de Augas do Louro, que preside Alejandro Lorenzo, vén de aprobar a modificación da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de limpeza de pozos negros e fosas sépticas, e o posterior traslado dos residuos ás instalacións da EDAR de Guillarei.

Esta modificación permite rebaixar o prezo que a veciñanza que non dispón de conexión á rede pública de saneamento ten que pagar polo baleirado da fosa séptica.

Ata o de agora o prezo a aboar era de 100 euros, reducíndose a 40 máis IVE por cuba de 5 m3 ou fracción e por cada 90 minutos ou fracción. Tamén se rebaixa a limpeza de acometidas, canos e desaugadoiros a 40 euros.