Pouco máis de cinco meses dende que o Consorcio de Augas do Louro rebaixara o prezo polo baleirado de fosas sépticas e no Concello do Porriño, chega agora outra boa nova para a poboación dos concellos do Porriño, Mos, Salceda de Caselas e Tui. Trátase da supresión da taxa anual que ata entón debían aboar aqueles veciños que solicitaban este servizo de limpeza de pozos negros e fosas sépticas, e que ascendía a 46,80 euros.

O importe a pagar dende finais de agosto de 2022 reduciuse ata un 60%, pasando de 100 a 40 euros e agora a maiores, en 2023, suprimiuse esa cota anual. Isto fai que dun ano a outro calquera usuario que solicite o baleirado da fosa séptica aforre máis dun 70%, pagando tan só 40 euros (máis o IVE) en vez dos 146,80 euros que debía aboar anteriormente.

“Era inaudito que se estivese cobrando eses importes cando hai unha porcentaxe importante da poboación que non está conectada ao sistema de saneamento”, explica o presidente do Consorcio e alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo. “Nos catro concellos hai moitos proxectos pendentes de executar nesta materia e por tanto é un deber dar facilidades á veciñanza que non dispón deste servizo, facilidades tanto rebaixando os prezos como tamén á hora de realizar a solicitude, simplificando ao máximo todo o proceso”.

O presidente sinala como dato a destacar que o ano pasado, ata a modificación da Ordenanza Reguladora do prezo público pola prestación do servizo de limpeza de pozos negros e fosas sépticas, a finais de agosto, rexistráronse unha ducia de solicitudes, e dende a entrada vigor do novo importe executáronse xa 19 baleirados (11 no que restaba de 2022 e 8 no que vai de 2023). Ante estes datos, dende o Consorcio estiman que “a este ritmo, neste 2023 se realizarían ata 75 baleirados, o que se multiplicaría por 3 a cifra rexistrada no exercicio anterior” .

Con todo, destaca tamén que se detecta un descoñecemento do servizo e destas novas medidas entre a poboación, de aí o impulso que lle queren dar dende o Consorcio, para que chegue a toda a veciñanza, “que todos saiban da existencia deste servizo, do seu prezo, agora reducido, e tamén do procedemento a seguir para beneficiarse”.

Os pasos son sinxelos, “pero estamos traballando para que o sexa aínda máis e simplificar os trámites”. As persoas interesadas teñen que, tralo pago dos 40 euros na sucursal bancaria, cubrir un impreso de solicitude que deben entregar por rexistro en calquera das oficinas que o Consorcio dispón nos catro concellos.

Para máis información pódese chamar ao número de teléfono 900 810 103 ou escribir un correo electrónico ao enderezo contacto@consorciodolouro.es