David Alonso, concelleiro de Emprego está a manter reunións telemáticas con empresas do sector da auto moción con diversas propostas de colaboración que inclúen o establecemento dunha bolsa de emprego regular en atención ás necesidades do sector da automoción na comarca.

Asistiron á primeira reunión representantes das empresas “Ti Automotive”, “Tbsi Injectión”, “Magna Seating” e “Gestamp.”

Os contactos estabelecense a través do programa “Porriño Accede” aproveitando a colaboración mutua que manteñen desde hai tempo o Concello e este sector tan importante na economía local.

“Porriño Accede” é un programa dirixido a persoas desempregadas que ten como obxectivo proporcionar formación e prácticas en empresas cara a súa inserción laboral.

Dende o ano 2017 e por quinto ano consecutivo, empresas da automoción e o Concello colaboran con este cometido. A Concellería de Emprego e Formación propuxo un ciclo de reunións virtuais para tratar cuestións relativas ao Programa, que inclúen  a creación desa bolsa de emprego regular.