O Concello de Porriño informa da publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP) das bases para a concesión de axudas en materia de rehabilitación e vivenda no entorno residencial de Torneiros. Ábrese agora, pois, previamente á solicitude, un período de información e asesoramento para a obtención da documentación necesaria para o cal dende o Concello poñen a disposición da veciñanza interesada un servizo de asesoramento e atención personalizada, que poderá ser de xeito presencial, con cita previa, ou por teléfono, chamando ao 986 335 000, de luns a venres, de 09.00a 14.00 horas.

Para este proxecto o Concello do Porriño recibiu un millón de euros, no marco do Programa de axudas para a rehabilitación de contornas residenciais a nivel barrio, que se distribuirán en axudas para impulsar medidas de eficiencia enerxética.

Dentro do ámbito delimitado do proxecto, que comprende 945 vivendas en 81 edificios, programouse inicialmente a rehabilitación dun número estimado de 105 vivendas que ocupan 1,38 hectáreas, repartidas en diferentes bloques. Dese millón de euros, 127.575 euros será destinado á urbanización e mellora da contorna, “que se complementa con outras actuacións que estamos levando a cabo para humanizar a zona”, puntualiza o alcalde Alejandro Lorenzo. A parte restante será para axudas a particulares e/ou comunidades de propietarios destinadas  á mellora de fachadas, mellora de cubertas, incluíndo aquí a eliminación de amianto, e a substitución de ventás e vidros exteriores, empregando carpintería de pvc e vidro eficiente termicamente, todo elo co obxectivo de conseguir un aforro enerxético.

“Deseñamos un proxecto global para a rehabilitación e posta en valor dos polígonos residenciais de Torneiros, un dos principais núcleos de poboación de Porriño”, explica o alcalde, asegurando que “esta aportación dun millón de euros é o primeiro paso que, seguindo nesta mesma liña de traballo, intentaremos se complemente cunha ampliación de fondos, para así atender ás necesidades que poidan presentar as preto de mil vivendas alí asentadas”.

O importe das subvenciones a particulares dependerá do grado de eficiencia enerxética que se alcance coas obras executadas, e pode ser do 40%, do 65% ou do 80% do orzamento, incluso do 100% cando se identifique un caso de vulnerabilidade

 

Bases Reguladoras