O Concello do Porriño acometerá nos próximos días os traballos se sustitución da cuberta do pavillón polideportivo do CEIP Plurilingüe de Atios.

A consecuencia do deterioro polo paso do tempo o material que cubre o pavillón non cumpre xa coa súa función de impermeabilización. “Estanse a producir entradas de augas pluviais ao interior e o problema agravouse coas choivas do último mes, en grado tal imposibilita a practica das actividades deportivas, tanto as escolares como outras de carácter municipal”,  explicou o alcalde, Alejandro Lorenzo, “Isto entraña un un perigo para os nenos e nenas que fan uso do pavillón e impide o normal desenvolvemento das actividades lectivas.  Por iso acordamos actuar de inmediato”.

Con tal motivo, contratouse polo procedemento de urxencia a renovación de toda a cuberta por unha nova formada por panel metálico con illamento intermedio e, ademais, instalarase unha nova rede de evacuación, formada por canalones metálicos de sección rectangular e baixantes de PVC.

As obras, financiadas con fondos municipais, contan cun orzamento de 70.304,65 euros.